Evropská unie

Bezpečnost potravin v EU

Bezpečnost potravin v EU

Politika EU v oblasti bezpečnosti potravin zajišťuje nezávadnost potravin od začátku produkce až po jejich konzumaci konečným spotřebitelem. Má zajišťovat:

 1. bezpečnost a vysokou výživnou hodnotu potravin a krmiv
 2. vysoký standard ochrany životních podmínek zvířat a zdraví rostlin
 3. jasné informace týkající se původu potravin, jejich obsahu/označení a použití.

Politika EU v oblasti potravin zahrnuje:

 • komplexní právní předpisy týkající se bezpečnosti potravin a krmiv a nezávadnosti a hygieny potravin
 • spolehlivé vědecké poznatky, na jejichž základě se lze rozhodnout pro optimální produkt
 • prosazování předpisů a kontroly.

V případě oprávněnosti zvláštní ochrany spotřebitelů může tato politika zahrnovat zvláštní pravidla pro:

 • použití pesticidů, doplňků stravy, barviv, antibiotik či hormonů
 • potravinářské přídatné látky, jako jsou konzervační látky a aromata
 • výrobky, které přicházejí do kontaktu s potravinami (např. plastové obaly)
 • označování složek, které mohou způsobit alergie
 • zdravotní tvrzení o vlastnostech produktů (například „nízkotučné“ nebo „s velkým množstvím vlákniny“).

Prostor pro rozmanitost potravinového trhu EU

Evropská unie se snaží zajistit, aby svými potravinovými normami nevytlačila z trhu tradiční potraviny , aby se nebránilo inovacím a aby v důsledků norem neutrpěla kvalita.

Při vstupu nových zemí do EU, které se tak stávají součástí jednotného trhu, je možné zavést přechodná opatření . Díky nim tyto země získají více času, aby se mohly přísným normám bezpečnosti potravin přizpůsobit. Během tohoto období ale tyto státy nesmějí vyvážet potraviny, které daným normám nevyhovují.

Pokud jde o potraviny, u nichž byla použita genetická modifikace (GMO), klonování či nanotechnologie (tzv. nové potraviny) , podporuje Komise odpovědné inovace. Tím se zajišťuje bezpečnost a podporuje hospodářský růst.

Choroby zvířat – jak zastavit šíření epidemie

Zvířata se mohou v rámci EU volně převážet. Normy platné pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat je však nutné dodržovat i při jejich přepravě. Pokud dojde v určité oblasti k vypuknutí nákazy zvířat, existují v EU mechanismy a postupy, jež umožňují rychlou reakci a případný zákaz daných produktů.

Díky cestovnímu dokladu pro psy, kočky a fretky s nimi mohou jejich majitelé po EU volně cestovat. Také se na ně vztahují preventivní opatření proti šíření chorob.

Zdraví rostlin

V rámci celé EU je rovněž možné převážet rostliny a rostlinný materiál, ovšem za předpokladu, že nejsou napadeny škodlivými organismy. Díky kontrole dováženého rostlinného materiálu a monitoringu celého území EU se daří identifikovat nové nákazy v samém zárodku.

Proto je možné soustředit se na prevenci a vyhnout se zavedení léčebných opatření, jako je například použití pesticidů. Rostlinolékařské pasy pro mladé stromy poskytují záruku, že vyrostly ve zdravým podmínkách.

Systém včasného varování

Systém včasného varování RASFF chrání obyvatele Evropy před potravinami, které nejsou v souladu s evropskými právními předpisy zajišťujícími bezpečnost potravin. Díky tomuto systému je rovněž možné zjistit, zda potraviny neobsahují zakázané látky nebo velké množství vysoce nebezpečných látek, jako jsou zbytky veterinárních léků v mase či karcinogenní barviva v potravinách.

Na zjištěné nebezpečí jsou vždy upozorněny všechny členské státy. Někdy stačí zachytit jedinou zásilku, jindy je nutné zadržet celý náklad daného výrobku ze zemědělského podniku, závodu či vstupního přístavu. Existuje také možnost stáhnout výrobky, které jsou již ve skladech a obchodech.

Vysledovatelnost původu produktů a řízení rizik

Kdykoli dojde k rozsáhlejší nákaze zvířat nebo k otravě jídlem postihující větší množství spotřebitelů, mohou orgány EU zjistit, kterými provozy závadný produkt prošel a jakými cestami byl přepravován. Týká se to jak živých zvířat, tak živočišných produktů nebo rostlin.

Vysledovatelnost produktů a řízení rizik zajišťuje systém TRACES (obchodní řídící a expertní systém) – elektronický systém hraničních kontrol a certifikace obchodovaného zboží.

Rozhodování na základě vědeckého výzkumu

Vědecký výzkum je základem politiky EU v oblasti bezpečnosti potravin. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) poskytuje Komisi a zemím EU nezávislé odborné poradenství během přípravy právních předpisů a v situaci ohrožení spotřebitelů závadnými potravinami.

Komise uplatňuje zásadu předběžné opatrnosti , tedy jedná bezprostředně poté , co ji vědečtí pracovníci o možném nebezpečí uvědomí.

Prosazování práva a kontrola

Komise prosazuje právo EU v oblasti bezpečnosti potravin tím,

 • že kontroluje, zda všechny země EU začlenily související právní předpisy EU do svého vnitrostátního práva a zajišťují jeho provádění.
 • Pomáhá jí při tom Potravinový a veterinární úřad (FVO) , který provádí inspekce na místě, a to jak v členských zemích, tak mimo EU.

Potravinový a veterinární úřad kontroluje jednotlivé závody potravinářského průmyslu. Nicméně jeho hlavním úkolem je kontrolovat, zda vlády členských i nečlenských zemí EU mají zavedeny mechanismy nutné k tomu, aby jejich výrobci potravin splňovali vysoké standardy EU pro bezpečnost potravin. Od roku 2013 zahrnuje činnost agentury také inspekci zdravotnických prostředků.

Bezpečnost potravin

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Back to top