Evropská unie

Bezpečnost potravin v EU

Bezpečnost potravin v EU

Zdravotně nezávadné potraviny – od zemědělce až ke spotřebiteli

Většina právních předpisů a norem EU v odvětví zemědělství, chovu zvířat a produkce potravin slouží k ochraně zdraví lidí i zvířat. Celý řetězec výroby a zpracování potravin v EU, jakož i dovoz a vývoz zboží, ošetřuje rozsáhlý soubor evropských právních předpisů.

Na uplatňování a prosazování těchto harmonizovaných norem dohlížejí jednotlivé členské státy EU. Orgány EU provádějí audit týkající se uplatňování a účinnosti právních předpisů a státního dohledu (kontrol) a také nabízejí odbornou přípravu odpovědným evropským a mezinárodním orgánům.

Politika a činnost EU v oblasti bezpečnosti potravin se soustředí na 4 hlavní oblasti:

  • hygiena potravin – potravinářské podniky (včetně výrobců, zprostředkovatelů, dovozců a restaurací) musí dodržovat potravinové právo EU
  • zdraví zvířat – hygienické kontroly a opatření týkající se zvířat v zájmovém chovu, hospodářských zvířat i volně žijících živočichů, monitorování a zvládání nákaz a sledování pohybu všech hospodářských zvířat
  • zdraví rostlin – zjištění a eradikace škodlivých organismů v rané fázi zabraňuje jejich šíření a zajišťuje zdravý vývoj semen
  • znečišťující látky a rezidua – díky monitorování nedochází ke kontaminaci potravin a krmiv znečišťujícími látkami a na domácí i dovážené potraviny a krmiva se uplatňují limity, které byly u těchto látek stanoveny

 

Nezávislá posouzení rizik a vědecká doporučení ohledně bezpečnosti potravin poskytuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Back to top