Uniunea Europeană

Cetățenia UE

Ce drepturi aveți și cum le puteți utiliza

Toți cetățenii unei țări membre a Uniunii Europene sunt, automat, și cetățeni ai UE. Statutul de cetățean al UE vă conferă o serie de drepturi și responsabilități suplimentare importante.

Cetățenia UE - drepturile dumneavoastră

Acestea sunt definite de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolul 20) și Carta drepturilor findamentale (capitolul V).

Aveți nevoie de ajutor pentru a vă exercita drepturile?

În scopul sensibilizării autorităților publice și naționale, Comisia publică periodic un raport privind cetățenia UE.

Dreptul de a locui și de a circula liber în UE

În calitate de cetățean al UE, aveți dreptul de a locui și de a circula liber pe teritoriul Uniunii, fără a face obiectul discriminării pe motive de naționalitate.

Vă puteți stabili în oricare din statele membre ale Uniunii, atâta timp cât îndepliniți anumite condiții, în funcție de activitatea pe care doriți să o desfășurați (să lucrați, să studiați etc.).

Dreptul de a participa la viața politică a UE

Fiecare cetățean al UE are dreptul de a vota și de a candida, atât la alegerile locale, cât și la alegerile pentru Parlamentul European, în țara din UE în care locuiește, în aceleași condiții ca și cetățenii țării respective.

Dreptul de a înainta petiții și plângeri

Puteți adresa o plângere Parlamentului European pentru a-i solicita să se ocupe de o problemă personală ori de o chestiune de interes public. Subiectul acesteia trebuie să intre în sfera competențelor UE (adică să nu fie legat de ceva ce se decide la nivel local sau național) și trebuie să vă afecteze direct.

Dacă vă nemulțumește comportamentul unei instituții sau organism al UE, puteți adresa o plângere Ombudsmanului european.

De asemenea, puteți contacta direct instituțiile și organismele consultative ale UE și aveți dreptul de a primi răspuns în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii.

Dreptul la protecție consulară

Dacă vă aflați într-o țară din afara Uniunii și aveți nevoie de ajutor, în calitate de cetățean european aveți dreptul la protecție consulară din partea ambasadei sau consulatului oricărui stat membru al UE, dacă propria dumneavoastră țară nu deține reprezentanță diplomatică în țara respectivă.

De exemplu, puteți solicita asistență în situații legate de deces, accident sau îmbolnăvire, arest sau detenție, acte de violență și repatriere.

Doriți să contribuiți la elaborarea politicilor europene?

Inițiativa cetățenească: participați la stabilirea agendei Comisiei

Inițiativa cetățenească europeană vă permite să-i solicitați Comisiei Europene să pregătească un act legislativ. Cererea trebuie să fie semnată de cel puțin 1 milion de cetățeni provenind din cel puțin un sfert din statele membre UE (în situația actuală, minim 7 țări).

Participarea activă la viața democratică a UE

Uniunea Europeană încurajează cetățenii și organizațiile să joace un rol activ în dezvoltarea UE:

  • Programul „Europa pentru cetățeni” 2014-2020 își propune să îmbunătățească percepția cetățenilor asupra UE, a istoriei și diversității sale, să promoveze drepturile conferite de cetățenia europeană și să sporească participarea democratică la nivelul UE.
  • Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020 sprijină proiectele menite să promoveze egalitatea și drepturile fundamentale, să sensibilizeze publicul cu privire la drepturile conferite de cetățenia europeană și să încurajeze o participare mai activă la viața democratică a UE.
  • Comisia organizează periodic consultări publice pe marginea inițiativelor sale, permițându-le cetățenilor să își exprime punctul de vedere cu privire la acestea.
  • Dialogurile cu cetățenii se organizează în orașe din toată Uniunea pentru a le da oamenilor posibilitatea să se exprime și să discute despre probleme care îi interesează.
  • Dialogul civil include discuțiile dintre Comisie și organizațiile societății civile active în diverse domenii.
UE și criza refugiaților

Fișă informativă publicată în iulie 2016

Această publicație face parte din seria „UE ȘI…”

Alte linkuri

Instituțiile și organismele UE

Posibilități de finanțare

Publicații, buletine informative și statistici

Legislație

Back to top