Europeiska Unionen

Miljö

Miljö

För ett miljövänligare och mer hållbart EU

EU:s miljökrav är bland de strängaste i världen. EU och medlemsländerna har satt upp tydliga mål för miljöpolitiken fram till 2020 och en vision för 2050 som ska förverkligas med hjälp av forskningsprogram, lagstiftning och finansiering:

  • Skydda, bevara och stärka EU:s naturkapital.
  • Omvandla EU till en resurseffektiv, grön, konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi.
  • Skydda EU:s invånare mot miljöpåverkan och risker för hälsa och välbefinnande.

 

Arbete pågår på många fronter för att skydda EU:s utrotningshotade arter och naturområden, garantera säkert dricksvatten och badvatten, förbättra luftkvaliteten och avfallshanteringen och minska effekterna av skadliga kemikalier.

Miljöskydd och innovation bidrar till nya affärs- och jobbmöjligheter, vilket stimulerar till ytterligare investeringar. Grön tillväxt är kärnan i EU:s politik för att se till att den ekonomiska tillväxten är miljömässigt hållbar. EU spelar också en viktig roll för att främja hållbar utveckling på global nivå.

Back to top