Evropska unija

Okolje

Okolje

Za bolj zeleno in bolj trajnostno Evropo

Državljani EU imajo korist od okoljskih standardov EU, ki so med najvišjimi na svetu. EU in vlade držav so določile jasne cilje evropske okoljske politike do leta 2020 in oblikovale vizijo tega, kar naj bi s podporo namenskih raziskovalnih programov, zakonodaje in financiranja dosegli do leta 2050:

  • varovanje, ohranjanje in izboljšanje naravnega kapitala EU
  • prehod EU v zeleno in konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo, ki bo gospodarno z viri
  • zaščita državljanov EU pred okoljskimi pritiski in tveganji za zdravje in dobro počutje

 

Na številnih področjih poteka delo za zaščito ogroženih vrst in naravnih območij EU, zagotovitev varne pitne in kopalne vode, izboljšanje kakovost zraka in ravnanja z odpadki ter zmanjšanje učinkov škodljivih kemikalij.

Zaščita okolja in inovacije prispevajo k ustvarjanju novih poslovnih in zaposlitvenih možnosti, kar spodbuja nadaljnje naložbe. Zelena rast je v središču politike EU, namenjeni zagotavljanju okoljsko trajnostne gospodarske rasti. EU ima tudi ključno vlogo pri spodbujanju trajnostnega razvoja na svetovni ravni.

Back to top