Uniunea Europeană

Mediu

UE aplică unele dintre cele mai avansate standarde de protecție a mediului din lume. Politica de mediu a UE contribuie la ecologizarea economiei și la protejarea naturii și a sănătății și calității vieții persoanelor care trăiesc pe teritoriul Uniunii.

O creștere ecologică

Protecția mediului și menținerea unei prezențe competitive a UE pe piața mondială pot merge mână în mână, iar politica de mediu poate juca un rol esențial în crearea de locuri de muncă și stimularea investițiilor. „Creșterea verde” implică elaborarea unor politici integrate care promovează un cadru ecologic durabil . Inovațiile în domeniul mediului pot fi implementate și exportate, consolidând astfel competitivitatea și îmbunătățind calitatea vieții în Europa. Echitatea este esențială în acest sens.

Protejarea naturii

Natura este sistemul nostru de menținere a vieții , de care trebuie să avem grijă. Apa, aerul, habitatele naturale și speciile pe care acestea le adăpostesc sunt resurse comune pe care le protejăm cu ajutorul standardelor comune.

Europa depune eforturi pentru a menține aceste resurse naturale și pentru a stopa declinul speciilor și habitatelor pe cale de dispariție. Natura 2000 este o rețea formată din 26 000 de zone naturale protejate care acoperă aproape 20 % din suprafața terestră a UE și în care activitățile umane durabile pot coexista cu speciile și habitatele rare și vulnerabile.

Protejarea sănătății și bunăstării persoanelor care trăiesc în UE

Apa, poluarea aerului și produsele chimice se numără printre principalele probleme de mediu care îi preocupă pe cetățenii europeni. Pentru a-i proteja de presiunile exercitate asupra mediului și de riscurile la adresa sănătății și bunăstării lor, UE a introdus măsuri menite:

  • să garanteze furnizarea de apă potabilă și de îmbăiere curată
  • să amelioreze calitatea aerului și să reducă zgomotul
  • să reducă sau să elimine efectele nocive ale produselor chimice .

Provocări globale

Pe măsură ce populația lumii crește și odată cu aceasta și numărul persoanelor care locuiesc la oraș, problemele de mediu devin din ce în ce mai stringente. Sunt necesare mai multe acțiuni pentru a garanta că

  • aerul, oceanele și alte resurse de apă sunt menținute curate
  • solurile și ecosistemele sunt exploatate în mod durabil
  • schimbările climatice se mențin în limite gestionabile.

Ca actor global , UE joacă un rol important în demersurile internaționale de promovare a unei dezvoltări durabile în lumea întreagă.

Actuala politică a UE în domeniul mediului (valabilă până în 2020) se bazează pe cel de-al 7-lea program de acțiune pentru mediu, de care răspund atât instituțiile UE, cât și guvernele naționale.

Mediu

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Alte linkuri

Instituţiile şi organismele UE

Oportunităţi de finanţare

Publicaţii, buletine informative şi statistici

Legislaţie

Back to top