Unjoni Ewrope

L-Ambjent

L-UE għandha wħud mill-ogħla standards ambjentali fid-dinja. Il-politika ambjentali tgħin biex l-ekonomija tal-UE tkun aktar favur l-ambjent, tħares in-natura, u tħares is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja tan-nies li jgħixu fl-UE.

Tkabbir ekoloġiku

Il-ħarsien tal-ambjent u ż-żamma ta' preżenza tal-UE kompetittiva fis-suq globali jistgħu jimxu id f’id, u l-politika ambjentali jista’ jkollha sehem ewlieni biex toħloq l-impjiegi u tistimola l-investiment. 'Tkabbir ekoloġiku' jinvolvi l-iżvilupp ta' politiki integrati li jippromwovu qafas ambjentali sostenibbli . Innovazzjonijiet ambjentali jistgħu jiġu implimentati u esportati, biex l-Ewropa ssir aktar kompetittiva u ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-korrettezza hija ta’ importanza kbira f’dan kollu.

Il-ħarsien tan-natura

In-natura hija s- sistema li biha ngħixu , irridu nieħdu ħsiebha! Aħna naqsmu riżorsi bħall-ilma, l-arja, il-ħabitats naturali u l-ispeċijiet li jgħixu fihom, u naqsmu wkoll l-istandards ambjentali biex nipproteġuhom.

L-Ewropa qiegħda taħdem biex tissalvagwardjaw dawn ir-riżorsi naturali u twaqqaf it-tnaqqis tal-ispeċijiet u l-ħabitats li jinsabu fil-periklu. Natura 2000 huwa netwerk ta’ 26,000 żona naturali protetta li jkopri madwar 20% tal-massa tal-art tal-UE, fejn attivitajiet sostenibbli tal-bniedem jistgħu jeżistu flimkien mal-ispeċijiet u l-ħabitats rari u vulnerabbli.

Inħarsu s-saħħa u l-benessri tan-nies li qed jgħixu fl-UE

L-ilma, it-tniġġis tal-arja u l-kimiċi huma fost il-preokkupazzjonijiet ambjentali ewlenin tan-nies. Biex tħares lin-nies minn pressjonijiet relatati mal-ambjent u r-riskji għas-saħħa u l-benesseri, il-politika tal-UE għandha l-għan li:

  • tiżgura ilma tajjeb għax-xorb u għall-għawm
  • ittejjeb il- kwalità tal-arja u tnaqqas l-istorbju
  • tnaqqas jew telimina l-effetti ta’ kimiċi perikolużi .

Sfidi dinjin

Filwaqt li l-popolazzjoni tad-dinja qiegħda tkompli tespandi, bin-numri ta' nies li jgħixu fl-ibliet dejjem jiżdiedu, l-isfidi ambjentali dinjin saru aktar urġenti. Hija meħtieġa aktar azzjoni biex jiġi żgurat li

  • l-arja, l-oċeani u riżorsi oħra tal-ilma jinżammu ndaf
  • l-art u l-ekosistemi jintużaw b'mod sostenibbli
  • it-tibdil fil-klima jinżamm f’livelli aċċettabbli.

Bħala attur globali , l-UE għandha sehem ewlieni fl-isforzi internazzjonali biex tippromwovi globalment l-iżvilupp sostenibbli.

Il-politika attwali tal-UE sal-2020 hija bbażata fuq is-Seba’ Programm ta’ Azzjoni Ambjentali – ir-responsabbiltà jaqsmu flimkien l-istituzzjonijiet tal-UE u l-gvernijiet nazzjonali.

L-Ambjent

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Back to top