Europos Sąjunga

Aplinka

ES galioja vieni iš griežčiausių aplinkosaugos reikalavimų pasaulyje. Aplinkos politika padeda siekti, kad ES ekonomika taptų eklologiškesnė, saugoti gamtą ir apsaugoti ES gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę .

Ekologiškai tvarus augimas

Aplinkos apsauga ir ES konkurencingumas pasaulinėje rinkoje gali būti suderinami, o aplinkos politika gali atlikti svarbų vaidmenį kuriant darbo vietas ir skatinant investicijas. Siekiant ekologiškai tvaraus augimo, rengiamos integruotos politikos priemonės, kuriomis skatinama vadovautis aplinkos tvarumo principais . Aplinkos apsaugos naujovės gali būti įdiegiamos ir eksportuojamos, dėl to didėtų Europos konkurencingumas ir gerėti žmonių gyvenimo kokybė. Šiuo požiūriu itin svarbu laikytis teisingumo principų.

Gamtos apsauga

Gamta yra gyvybiškais svarbus turtas , kuriuo turime rūpintis. Mes bendrai naudojamės jos ištekliais: vandeniu, oru, natūraliomis buveinėmis ir įvairių rūšių gyvūnais ir augalais, mes taip pat taikome bendrus jų apsaugos standartus.

Europa stengiasi apsaugoti šiuos gamtos išteklius ir sustabdyti rūšių ir buveinių nykimą. „Natura 2000“ yra 26 000 saugomų gamtos teritorijų tinklas, užimantis beveik 20 % ES žemės ploto. Šiose teritorijose tvari žmogaus veikla nekenkia retoms ir pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms.

ES gyventojų sveikatos ir gerovės apsauga

Vandens, oro taršos ir cheminių medžiagų problemos yra vienos iš tų, kurios žmonėms kelia didžiausią nerimą. Kad gyventojai būtų apsaugoti nuo neigiamo poveikio dėl aplinkai daromos žalos ir rizikos sveikatai bei gerovei, ES politika siekiama:

  • kad geriamasis ir maudyklų vanduo būtų saugus ;
  • kad pagerėtų oro kokybė ir sumažėtų triukšmo;
  • kad būtų sumažintas ar pašalintas kenksmingų cheminių medžiagų poveikis.

Pasauliniai uždaviniai

Kadangi pasaulio gyventojų toliau daugėja ir vis daugiau jų gyvena didmiesčiuose, visuotinės aplinkos apsaugos problemos tampa vis aktualesnės. Reikės dar labiau pasistengti siekiant užtikrinti, kad

  • oras, vandenynai ir kiti vandens telkiniai išliktų švarūs,
  • kad žemė ir ekosistemos būtų naudojamos tausiai,
  • o klimato kaita išliktų valdoma.

Veikdama pasauliniu mastu ES tarptautinėje arenoje siekia skatinti visuotinį tvarų vystymąsi.

Dabartinė ES politika iki 2020 m. grindžiama 7-ąja aplinkosaugos veiksmų programa, pagal kurią ES institucijos ir nacionalinės vyriausybės dalijasi atsakomybe.

Aplinka

Rankraštis atnaujintas 2014 m. novembris mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

Papildoma informacija
Back to top