Európai Unió

Környezetvédelem

Az uniós környezetvédelmi előírások a legszigorúbbak közé tartoznak a világon. A környezetvédelmi politika védelmezi a környezet állapotát, valamint az Európai Unióban élő emberek egészségét és életminőségét, és elősegíti, hogy az uniós gazdaság környezetbarát alapokon működjön .

Környezeti szempontból fenntartható növekedés

El lehet érni, hogy egymással párhuzamosan mind a környezet védelme, mind az EU globális versenyképességének megőrzése érdekében erőfeszítéseket tegyünk. Sőt, a környezetvédelmi politika nagyon fontos szerepet játszhat a munkahelyteremtésben és a befektetésösztönzésben. A „zöld”, azaz a környezetbarát gazdaság kiépítéséhez olyan integrált szakpolitikákat kell kidolgozni, amelyek fenntartható környezetvédelmi keretrendszer kialakítását teszik lehetővé. A környezetvédelmi innováció eredményeként megszülető újszerű megoldások hasznosítása és exportja révén javítani lehet Európa versenyképességét és az emberek életminőségét. E területek mindegyikén rendkívül fontos szem előtt tartani a méltányosság elvét.

Természetvédelem

A természet az emberi élet alapja , ezért létfontosságú, hogy védelmezzük a természeti erőforrásokat, köztük a vizet, a levegőt, a természeti élőhelyeket és a különböző növény- és állatfajokat. Ezeket az erőforrásokat közösen hasznosítjuk, ezért védelmük érdekében is közös normákat vezettünk be.

Az EU arra törekszik, hogy oltalmazza a természeti erőforrásokat, és hogy megálljt parancsoljon a veszélyeztetett fajok és élőhelyek pusztulásának. A Natura 2000 hálózat 26 000 védett természeti területet kapcsol össze, melyek együttesen az EU szárazföldi területének csaknem 20%-át teszik ki. A hálózatot olyan területek alkotják, ahol fenntartható emberi tevékenységet lehet folytatni, anélkül, hogy az kockázatot jelentene a ritka és veszélyeztetett fajokra és élőhelyeikre nézve.

A cél az Európai Unióban élő emberek egészségének és jóllétének védelme

Az emberek elsősorban a vízellátással, a légszennyezéssel és a vegyi anyagokkal kapcsolatos problémákat tartják aggasztónak. Az EU – környezetvédelmi politikája révén – védelmezni kívánja az embereket a környezettel kapcsolatos kedvezőtlen hatásokkal és az egészségükre, illetve jóllétükre leselkedő veszélyekkel szemben. Ennek érdekében arra törekszik, hogy:

  • az Unióban az ivóvíz és a fürdővizek minősége megfelelő legyen;
  • javuljon a levegőminőség , és csökkenjen a zaj;
  • a vegyi anyagok a jövőben kisebb mértékben, illetve egyáltalán ne gyakoroljanak káros hatást a környezetre, illetve az egészégre.

Globális kihívások

A világ népességének és a városlakók számának növekedésével egyre sürgetőbbé válik, hogy megoldást találjunk a környezeti kihívásokra. Többet kell tennünk azért, hogy:

  • megőrizzük a levegő és a vizek tisztaságát;
  • fenntarthatóan hasznosítsuk a termőföldet és az ökoszisztémákat;
  • megbirkózzunk az éghajlatváltozás következményeivel.

Globális szereplőként az Európai Unió kulcsszerepet játszik azokban a nemzetközi erőfeszítésekben, melyek célja, hogy a fejlődés világszinten eleget tegyen a fenntarthatóság követelményének.

Az európai uniós szakpolitika alapjául a 2020-ig terjedő időszakban a hetedik környezetvédelmi cselekvési program szolgál, melynek végrehajtásáért az uniós intézmények és a tagállami kormányok egyaránt felelősséggel tartoznak.

Környezetvédelmi politika

A kézirat frissítve: 2014. november

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.

Back to top