Europska unija

Okoliš

Standardi zaštite okoliša EU-a među najvišima su u svijetu. Politikom zaštite okoliša potiču se zeleno gospodarstvo EU-a, zaštita prirode te očuvanje zdravlja i kakvoće života stanovnika EU-a.

Zeleni rast

Moguće je istovremeno štititi okoliš i održavati konkurentnost EU-a na globalnom tržištu, a politika zaštite okoliša može imati ključnu ulogu u stvaranju radnih mjesta i poticanju ulaganja. „Zeleni rast” znači razvoj integriranih politika kojima se promiče održivi okvir za zaštitu okoliša . Ekološke inovacije mogu se provoditi i izvoziti što Europu čini konkurentnijom, a istovremeno se povećava kakvoća života ljudi. Pravednost je od najveće važnosti u tim nastojanjima.

Zaštita prirode

Priroda je sustav koji nas održava na životu te se stoga moramo brinuti za nju. Dijelimo resurse poput vode, zraka, prirodnih staništa i vrste koje oni uzdržavaju, ali i standarde zaštite okoliša kojima ih štitimo.

Europa nastoji zaštititi te prirodne resurse i zaustaviti nestajanje ugroženih vrsta i staništa. Natura 2000 je mreža koja obuhvaća 26 000 zaštićenih prirodnih područja na gotovo 20 % kopnene površine EU-a gdje je moguće provoditi održive ljudske aktivnosti bez ugrožavanja rijetkih i ranjivih vrsta staništa.

Zaštita zdravlja i dobrobiti ljudi koji žive u EU-u

Voda, onečišćenje zraka i kemikalije najvažnije su brige Europljana u pogledu zaštite okoliša. Kako bi se ljude zaštitilo od pritisaka povezanih s okolišem i rizika u pogledu zdravlja i dobrobiti, ciljevi su politike EU-a sljedeći:

  • zajamčiti sigurnu vodu za piće i kupanje
  • poboljšati kakvoću zraka i smanjiti buku
  • smanjiti ili ukloniti učinke štetnih kemikalija .

Globalni izazovi

Budući da se broj stanovnika u svijetu povećava, a sve veći broj ih živi u gradovima, ujedno raste i potreba za rješavanjem globalnih izazova u području zaštite okoliša. Potrebno je poduzeti više mjera kako bi se osigurale

  • čistoća zraka, oceana i ostalih vodnih resursa
  • održiva upotreba zemlje i ekosustava
  • razine klimatskih promjena kojima se može upravljati.

Kao globalni dionik EU ima ključnu ulogu u međunarodnim nastojanjima za promicanje održivog razvoja na globalnoj razini.

Sadašnja politika do 2020. temelji se na Sedmom programu djelovanja za okoliš za kojeg odgovornost dijele ustanove EU-a i nacionalne vlade.

Okoliš

Rukopis ažuriran u studeni 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"

Back to top