Euroopan Unioni

Ympäristö

Ympäristö

Tavoitteena vihreämpi Eurooppa

EU:n ympäristövaatimukset kuuluvat maailman tiukimpiin, ja niillä suojellaan EU-kansalaisten hyvinvointia. EU:lla ja sen jäsenmailla on selkeät tavoitteet EU:n ympäristöpolitiikalle vuoteen 2020 saakka sekä visio siitä, mitä halutaan saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Kohdennettujen tutkimusohjelmien, lainsäädännön ja rahoituksen avulla halutaan

  • suojella, säilyttää ja parantaa EU:n luonnon pääomaa
  • muuttaa EU resurssitehokkaaksi, vihreäksi ja kilpailukykyiseksi vähähiiliseksi taloudeksi
  • suojella EU:n kansalaisia ympäristöön liittyviltä paineilta sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavilta riskeiltä.

 

EU:ssa on meneillään monenlaisia hankkeita, joilla suojellaan uhanalaisia lajeja ja luonnonalueita, varmistetaan juoma- ja uimaveden turvallisuus, parannetaan ilmanlaatua ja jätehuoltoa sekä vähennetään haitallisten kemikaalien vaikutuksia.

Ympäristönsuojelu ja innovointi auttavat luomaan uusia liiketoiminta- ja työllistymismahdollisuuksia, jotka puolestaan vilkastuttavat investointeja. Vihreä kasvu on EU:n politiikan keskiössä, ja sillä varmistetaan, että EU:n talouskasvu on ympäristön kannalta kestävää. EU:lla on myös keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä kansainvälisesti.

Back to top