Evropská unie

Životní prostředí

Životní prostředí

Na cestě k ekologičtější a udržitelnější Evropě

Občany EU chrání jedny z nejpřísnějších environmentálních norem na světě. Za podpory specializovaných výzkumných programů, právních předpisů a finančních prostředků stanovily orgány EU a vlády jednotlivých členských států jasné cíle, kterými se má evropská politika v oblasti životního prostředí řídit do roku 2020 a vize do roku 2050:

  • chránit, zachovávat a rozvíjet přírodní bohatství Unie
  • přeměnit EU v ekologické a konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje
  • chránit občany před environmentálními tlaky a riziky ovlivňujícími jejich zdraví a dobré životní podmínky

 

Řada veřejných i soukromých organizací se zabývá ochranou ohrožených druhů a přírodních oblastí EU, zajištěním bezpečné pitné vody a vody ke koupání, zlepšením kvality ovzduší a nakládání s odpady a snížením účinků škodlivých chemických látek.

Ochrana životního prostředí a inovace pomáhají vytvářet nové podnikatelské a pracovní příležitosti, které stimulují další investice. Tyto oblasti jsou základem politiky EU, která zajišťuje, aby byl evropský hospodářský růst z hlediska ochrany životního prostředí udržitelný. Unie rovněž hraje zásadní roli při prosazování udržitelného rozvoje na celosvětové úrovni.

Back to top