Europeiska Unionen

Företag

EU vill göra företagen i EU mer konkurrenskraftiga och främja nya jobb och ekonomisk tillväxt genom att skapa ett bra företagsklimat, särskilt för småföretagen och tillverkningsindustrin.

Industrin avgörande för den ekonomiska återhämtningen

Industriell konkurrenskraft, innovation och företagande är viktiga för den ekonomiska återhämtningen i EU.

I tider av globalisering och ökad konkurrens från tillväxtekonomierna hänger EU:s långsiktiga ekonomiska välstånd på styrkan i vår industribas och inte bara på tjänste- och banksektorerna.

EU har följande mål för industrin och innovationsverksamheten för 2020:

  • Stärka industribasen och främja omställningen till ett utsläppssnålt samhälle.
  • Främja innovation som ett sätt att skapa nya källor till tillväxt.
  • Uppmuntra småföretagen och främja en företagarkultur.
  • Säkra en EU-marknad för varor.
  • Stödja EU:s rymdindustri.

Småföretag och företagande

Det finns 23 miljoner småföretag i EU, och de

  • utgör 99 procent av alla företag
  • står för 67 procent av alla jobb
  • skapar 85 procent av alla nya jobb.

EU:s näringslivspolitik ska förbättra företagsklimatet, främja företagarandan, stimulera sysselsättningen och göra det enklare för småföretagen att få tillgång till finansiering och marknader .

I EU finns en outnyttjad potential att starta företag. Trots att 38 procent av EU-invånarna säger att de gärna skulle vilja vara sin egen chef, är bara 10 procent egenföretagare. EU vill öka den andelen som ett sätt att skapa jobb och föryngra den ekonomiska basen.

En EU-marknad för varor och tjänster

EU vill få bort kvarvarande handelshinder utan att skapa nya genom att främja en företags- och konsumentvänlig EU-marknad som bygger på öppna, enkla och enhetliga regler och normer. EU:s inre marknad ska vara en språngbräda ut i världen för våra företag och industrin.

Näringsliv

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top