Evropska unija

Podjetja

Evropska unija si prizadeva za krepitev konkurenčnosti evropskih podjetij ter spodbuja odpiranje novih delovnih mest in gospodarsko rast, zlasti z oblikovanjem poslovno prijaznega okolja za mala podjetja in predelovalno industrijo.

Industrija je ključna za oživitev gospodarstva

Za oživitev evropskega gospodarstva je treba okrepiti konkurenčnost njene industrije, inovacije in podjetništvo.

Evropska dolgoročna gospodarska blaginja bo zaradi globalizacije in čedalje večje konkurence držav v vzponu odvisna tudi od močne evropske industrije, ne samo od storitvenega in bančnega sektorja.

Evropska unija želi na področju industrije in inovacij do leta 2020:

  • okrepiti industrijske temelje Evrope in spodbuditi prehod na nizkoogljično gospodarstvo
  • spodbuditi inovativnost, ki bo omogočila gospodarsko rast
  • spodbuditi ustanavljanje malih podjetij in kulturo podjetništva
  • zagotoviti vseevropski trg za blago
  • podpirati evropsko navzočnost v vesolju

Mala podjetja in podjetništvo

23 milijonov evropskih malih in srednje velikih podjetij (MSP):

  • predstavlja 99 % vseh podjetij
  • zagotavlja 67 % delovnih mest
  • in ustvari 85 % vseh novih delovnih mest v EU

Evropska unija se zavzema za izboljšanje poslovnega okolja, razmer za podjetništvo in ustvarjanje novih delovnih mest ter lažji dostop malih podjetij do finančnih sredstev in trgov .

Podjetniški potencial v Evropi ni izkoriščen. Čeprav si 38 % vseh Evropejcev želi ustanoviti svoje podjetje, je dejansko samozaposlenih le 10 %. EU želi ta delež povečati, s čimer bi ustvarili nova delovna mesta in oživili evropsko gospodarsko jedro.

Vseevropski trg za blago in storitve

EU želi odpraviti obstoječe ovire v trgovanju in preprečiti nove z uveljavljanjem podjetjem in potrošnikom prijaznega evropskega trga, ki bo temeljil na jasnih, preglednih in doslednih predpisih in standardih. Enotni trg mora biti izhodišče za evropska podjetja in industrijo pri njihovem osvajanju globalnih trgov.

Podjetništvo

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.

Back to top