Uniunea Europeană

Întreprinderi

UE dorește să consolideze competitivitatea industriei și întreprinderilor europene și să promoveze crearea de locuri de muncă și creșterea economică, prin crearea unui mediu de afaceri favorabil tuturor, în special întreprinderilor mici și industriei producătoare.

Industria este esențială pentru redresarea economică

Competitivitatea industrială, inovarea și antreprenoriatul sunt esențiale pentru redresarea economică a Europei.

În contextul globalizării și al intensificării concurenței reprezentate de economiile emergente, prosperitatea pe termen lung a Europei va depinde nu numai de consolidarea sectorului bancar și al serviciilor, ci și de existența unei baze industriale puternice.

În ceea ce privește industria și inovarea, până în 2020, Europa își propune:

  • să își consolideze sectorul industrial și să promoveze tranziția către o economie cu emisii scăzute de CO2
  • să promoveze inovarea ca mijloc de a genera noi surse de creștere
  • să încurajeze întreprinderile mici și să promoveze cultura antreprenorială
  • să garanteze existența, la nivelul întregii Uniuni, a unei piețe de desfacere a bunurilor
  • să contribuie la prezența UE în spațiu.

Întreprinderile mici și antreprenoriatul

Cele 23 de milioane de întreprinderi mici și medii (IMM) din Europa:

  • reprezintă 99 % din totalul întreprinderilor
  • oferă 67 % din locurile de muncă disponibile
  • creează 85 % din locurile de muncă noi.

Politica UE este destinată să îmbunătățească mediul de afaceri, să promoveze un climat favorabil antreprenoriatului și creării de locuri de muncă și să faciliteze accesul întreprinderilor mici la finanțare și la piețe .

Europa nu își exploatează pe deplin potențialul antreprenorial. Deși 38 % din europeni declară că și-ar dori să desfășoare o activitate independentă, doar 10 % au făcut efectiv acest pas. UE face eforturi pentru a îmbunătăți acest procent, pentru a genera locuri de muncă și pentru a întineri baza economică.

O piață europeană a bunurilor și serviciilor

UE dorește să elimine ultimele bariere care stau în calea comerțului și să evite apariția altora noi, prin promovarea unei piețe europene care să apere deopotrivă interesele întreprinderilor și ale consumatorilor și care să se bazeze pe norme și standarde simple, transparente și coerente. Piața unică a UE ar trebui să fie un punct de sprijin pentru întreprinderi și industrie, care să le permită să se dezvolte în economia mondială.

Întreprinderi

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Back to top