Europese Unie

Ondernemingen

De EU tracht de industrie en het bedrijfsleven in de EU concurrerender te maken en de werkgelegenheid en economische groei te stimuleren met een gunstig ondernemingsklimaat, vooral voor kleine bedrijven en de maakindustrie.

Industrie: de sleutel tot economisch herstel

Een concurrerende industrie, innovatie en ondernemerschap zijn de sleutel tot economisch herstel.

Door de globalisering en de toenemende concurrentie van opkomende landen zal de economische welvaart in Europa op de lange termijn afhangen van onze industrie, en niet alleen van de dienstensector en de banken.

Wat industrie en innovatie betreft, wil de EU voor 2020 :

  • de industriële basis versterken en overschakelen naar een koolstofarme economie
  • de innovatie promoten om nieuwe groeiterreinen te ontsluiten
  • kleine bedrijven stimuleren en een ondernemingscultuur promoten
  • een EU-brede goederenmarkt realiseren
  • de aanwezigheid van Europa in de ruimte vergroten

Kleine bedrijven en ondernemerschap

Europa telt 23 miljoen kleine bedrijven die samen goed zijn voor:

  • 99% van alle bedrijven
  • 67% van de werkgelegenheid
  • 85% van het aantal nieuwe banen

Daarom streeft de EU naar een gunstig klimaat voor het bedrijfsleven waarin ondernemerschap en werkgelegenheid goed gedijen en kleine bedrijven betere financierings- en afzetmogelijkheden hebben.

Europa laat veel ondernemingskansen liggen. Hoewel 38% van alle Europeanen zegt voor zichzelf te willen beginnen, werkt in de praktijk maar 10% als zelfstandige. De EU wil dit percentage verhogen om meer banen te creëren en de economische basis te verjongen.

Een EU-brede goederen- en dienstenmarkt

De EU probeert de overgebleven handelsbelemmeringen uit de weg te ruimen en te voorkomen dat er nieuwe bijkomen. Daarom zorgt zij voor transparante, simpele en consequente regels en normen. De eengemaakte EU-markt moet voor de industrie en het bedrijfsleven een lanceerplatform worden dat hen helpt te floreren op de wereldmarkt.

Ondernemingen

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"

Back to top