Unjoni Ewrope

Intrapriża

L-UE għandha l-għan li tagħmel l-industrija u l-kummerċ tal-UE aktar kompetittivi u li tippromwovi l-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir ekonomiku billi toħloq ambjent li jiffavorixxi n-negozju, b’mod partikolari għan-negozji żgħar u l-industrija tal-manifattura.

L-industrija hija kruċjali għall-irkupru tal-ekonomija

Il-kompetittività industrijali, l-innovazzjoni u l-intraprenditorija huma l-bażi tal-irkupru ekonomiku tal-Ewropa.

Bil-globalizzazzjoni u kompetizzjoni aktar b'saħħitha minn pajjiżi emerġenti, il-prosperità ekonomika f'terminu twil tal-Ewropa se jiddependi fuq is-saħħa tal-bażi industrijali tagħna u mhux fuq is-servizzi u l-banek biss.

Fejn jidħlu l-industrija u l-innovazzjoni, sal-2020 l-UE trid:

  • issaħħaħ il-bażi industrijali tagħha u tippromwovi tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx tal-karbonju
  • tippromwovi l-innovazzjoni bħala mezz kif jiġu ġġenerati sorsi ġodda ta’ tkabbir ekonomiku
  • tħeġġeġ lin-negozji ż-żgħar u tippromwovi kultura intraprenditorjali
  • tiggarantixxi suq tal-prodotti fl-UE kollha
  • tikkontribwixxi għall-preżenza Ewropea fl-ispazju.

Negozji żgħar u intraprenditorija

It-23 miljun negozju żgħar (SMEs):

  • jammontaw għal 99% tan-negozji
  • jipprovdu 67% tal-impjiegi
  • joħolqu 85% tal-impjiegi l-ġodda kollha.

Il-politika tal-UE tfasslet biex ittejjeb l-ambjent tan-negozju, tippromwovi klima ta' intraprenditorija u l-ħolqien tal-impjiegi, u biex tagħti lin-negozji ż-żgħar aċċess aktar faċli għall-finanzi u s-swieq .

L-Ewropa għandha potenzjal intraprenditorjali mhux użat. Għalkemm 38% tal-Ewropej jgħidu li jixtiequ jaħdmu għalihom infushom, 10% biss qegħdin jaħdmu għal rashom. L-UE qed taħdem biex jiżdied dan il-persentaġġ biex jinħolqu l-impjiegi u tingħata spinta lill-bażi ekonomika.

Suq fl-UE kollha għall-prodotti u s-servizzi

L-UE timmira li tneħħi l-ostakoli li fadal għall-kummerċ u tevita li jinħolqu oħrajn ġodda billi tippromwovi suq tal-UE attraenti għan-negozji u l-konsumaturi, ibbażat fuq standards sempliċi, trasparenti u konsistenti. Is-suq uniku tal-UE għandu jkun pjattaforma għall-kumpaniji u l-industrija, li jippermettilhom jirnexxu fl-ekonomija globali.

L-intrapriża

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Back to top