Eiropas Savienība

Uzņēmējdarbība

ES vēlas panākt, lai ES rūpniecība un uzņēmumi būtu konkurētspējīgāki, radīt jaunas darba vietas un ekonomikas izaugsmi, izveidojot uzņēmumiem labvēlīgu vidi, no kuras labums pirmām kārtām būtu mazajiem uzņēmumiem un ražotājiem.

Ražošana ir svarīga ekonomikas atlabšanai

Rūpniecības konkurētspēja, inovācija un uzņēmīgums ir galvenie faktori, kas noteiks Eiropas ekonomikas atveseļošanos.

Ņemot vērā globalizāciju un spēcīgāku konkurenci no jaunietekmes valstu puses, Eiropas ekonomiskā labklājība ilgtermiņā būs atkarīga no tā, cik stipra ir mūsu rūpniecības bāze, ne tikai pakalpojumu un banku nozare.

Rūpniecības un inovācijas ziņā ES ir nolēmusi līdz 2020. gadam:

  • nostiprināt savu rūpniecības bāzi un veicināt pāreju uz mazoglekļa ekonomiku,
  • rosināt inovāciju, kas radīs jaunus izaugsmes avotus,
  • sekmēt mazo uzņēmumu darbību un veicināt uzņēmējdarbības kultūru,
  • nodrošināt ES mēroga preču tirgus darbību,
  • nostiprināt Eiropas dalību kosmosa izpētē.

Mazie uzņēmumi un uzņēmējdarbība

Eiropā ir 23 miljoni mazo uzņēmumu (MVU), kas:

  • atbilst 99 % no uzņēmumu kopskaita,
  • nodrošina 67 % darba vietu,
  • rada 85 % no visām jaunajām darba vietām.

ES politika palīdz uzlabot uzņēmējdarbības vidi, veidot uzņēmīguma garu un darba vietu radīšanu, kā arī atvieglo mazajiem uzņēmumiem piekļuvi finansējumam un tirgum .

Eiropā vēl nav līdz galam izvērsts uzņēmējdarbības potenciāls. Lai gan 38 % eiropiešu apgalvo, ka paši vēlētos būt sev noteicēji, tikai 10 % ir pašnodarbināti. ES cenšas palielināt šo īpatsvaru, lai radītu darba vietas un atdzīvinātu Eiropas ekonomikas bāzi.

ES mēroga preču un pakalpojumu tirgus

ES mērķis ir likvidēt vēl pastāvošās tirdzniecības barjeras un novērst jaunu barjeru rašanos, veidojot uzņēmumiem un patērētājiem labvēlīgu ES tirgu, kas darbojas, pamatojoties uz vienkāršiem, pārredzamiem un konsekventiem noteikumiem un standartiem. ES vienotajam tirgum jākļūst par atspēriena punktu uzņēmumiem un rūpniecībai, lai tie spētu veiksmīgi attīstīties pasaules ekonomikā.

Uzņēmējdarbība

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembris.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”

Back to top