Europos Sąjunga

Įmonės

ES siekia didinti ES pramonės ir įmonių konkurencingumą ir skatinti darbo vietų kūrimą bei ekonomikos augimą sudarydama verslui, visų pirma mažosioms įmonėms ir gamybos pramonei, palankią aplinką.

Pramonė – vienas iš reikšmingiausių ekonomikos atsigavimo veiksnių

Vieni iš reikšmingiausių Europos ekonomikos atsigavimo veiksnių yra pramonės konkurencingumas, inovacijos ir verslumas.

Vykstant globalizacijai ir didėjant besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių konkurencijai ilgalaikis Europos ekonomikos klestėjimas priklausys nuo mūsų pramoninės bazės tvirtumo, o ne vien nuo paslaugų ir bankų.

2020 m. ES pramonės ir inovacijų tikslai:

  • stiprinti savo pramoninę bazę ir skatinti pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos;
  • propaguoti inovacijas kaip naujų ekonomikos augimo šaltinių kūrimo priemonę;
  • skatinti mažąsias įmones ir puoselėti verslumo kultūrą;
  • užtikrinti ES masto prekių rinką;
  • prisidėti prie Europos dalyvavimo kosmoso programose.

Mažosios įmonės ir verslumas

23 mln. Europos mažųjų įmonių (MVĮ):

  • sudaro 99 % visų įmonių,
  • jose sukurta 67 % darbo vietų ir
  • kuriama 85 % visų naujų darbo vietų.

ES politika siekiama gerinti verslo sąlygas, skatinti verslumo aplinką bei darbo vietų kūrimą ir sudaryti mažosioms įmonėms galimybes lengviau gauti finansavimą ir patekti į rinkas .

Europos verslumo potencialas dar neišnaudotas. Nors 38 % visų europiečių teigia, kad jie norėtų dirbti savarankiškai, iš tikrųjų savarankiškai dirba tik 10 % asmenų. ES siekia padidinti šią procentinę dalį, kad būtų kuriamos darbo vietos ir atnaujinamas ekonominis pagrindas.

ES masto prekių ir paslaugų rinka

ES siekia pašalinti išlikusias kliūtis prekybai ir išvengti naujų kliūčių sukūrimo skatindama verslui ir vartotojams palankią ES rinką, grindžiamą paprastomis, skaidriomis ir nuosekliomis taisyklėmis bei standartais. ES bendroji rinka turėtų būti bendrovių ir pramonės atspirties taškas, suteikiantis joms galimybių klestėti pasaulio ekonomikoje.

Įmonės

Rankraštis atnaujintas 2014 m. novembris mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

Back to top