Európai Unió

Vállalkozáspolitika

Az Unió vállalkozáspolitikájának középpontjában az uniós iparágak és vállalkozások versenyképességének fokozása, valamint a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés előmozdítása áll. Az EU ennek érdekében vállalkozásbarát – kiváltképp a kisvállalkozások és a feldolgozóipar számára kedvező – üzleti környezet kialakítására törekszik.

Az ipar a gazdasági fellendülés kulcsa

Az európai gazdasági fellendülés záloga az ipari versenyképesség, az innováció és a vállalkozói készség.

Globalizálódó világunkban a gazdaságilag felzárkózó országok egyre nagyobb konkurenciát jelentenek kontinensünk számára. Európa hosszú távú gazdasági sikere azon múlik, hogy ipara erős lábakon áll-e. A szolgáltatási ágazat és a bankszektor önmagában kevés ahhoz, hogy Európa helyt álljon versenytársaival szemben.

A 2020-ra kitűzött uniós ipari és innovációs célok ezért a következők:

  • meg kell erősíteni Európa iparát, és elő kell segíteni a karbonszegény gazdaságra való áttérést;
  • elő kell mozdítani az innovációt, mint a növekedés új forrásait megteremtő eszközt;
  • elő kell mozdítani kisvállalkozások alapítását, és ösztönözni kell a vállalkozói kultúra elmélyülését;
  • gondoskodni kell arról, hogy az áruk valóban szabadon mozoghassanak az EU belső piacán;
  • támogatni kell az európai jelenlétet a világűrben.

Kisvállalkozások, vállalkozói készség

Európában 23 millió kis- és középvállalkozás (kkv) működik:

  • ők teszik ki az összes bejelentett vállalkozás 99%-át;
  • ők biztosítják a munkahelyek 67%-át;
  • az új álláslehetőségeknek pedig nem kevesebb, mint 85%-a kkv-knál keletkezik.

Az uniós vállalkozáspolitika fő célkitűzései közé tartozik, hogy javítsa az üzleti környezetet, elősegítse a vállalkozói kultúra térnyerését, ösztönözze a munkahelyteremtést, és megkönnyítse a kkv-k számára a hozzáférést a pénzforrásokhoz, illetve a piacra jutást .

Európa vállalkozói potenciálja aligha van maradéktalanul kiaknázva. Bár az európaiak 38%-a állítja, hogy saját vállalkozást alapítana, ha tehetné, csupán 10%-uk dolgozik önálló vállalkozóként. Az EU azon munkálkodik, hogy növelje ezt az arányt, mert úgy látja, hogy a létrejövő vállalkozások új munkahelyeket teremtenek, az új, fiatal vállalkozók pedig élénkítik a gazdaság vérkeringését.

Az áruk és szolgáltatások belső, uniós piaca

Az EU fel kívánja számolni azokat a kereskedelmi akadályokat, amelyek továbbra is gátolják az áruk és szolgáltatások kereskedelmét az EU területén, és meg kívánja előzni, hogy új akadályok keletkezzenek. Mindezt szem előtt tartva olyan vállalkozás- és fogyasztóbarát uniós piac kiépítését ösztönzi, amely egyszerű, átlátható és következetes szabályokon alapul. Az EU egységes belső piacának kiteljesítése kulcsfontosságú ahhoz, hogy az uniós vállalkozások és iparágak a globális gazdaságban is meg tudják állni a helyüket.

Vállalkozáspolitika

A kézirat frissítve: 2014. november

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.

Back to top