Euroopan Unioni

Yritykset

EU:n yrityspolitiikan tavoitteena on edistää teollisuus- ja yritystoiminnan kilpailukykyä ja lisätä työpaikkoja ja talouskasvua luomalla yrityksille suotuisa toimintaympäristö. Erityistä huomiota kiinnitetään pk-yritysten ja teollisuuden tarpeisiin.

Teollisuustuotanto avain talouden toipumiseen

Keskeisiä tekijöitä Euroopan talouden elpymisen kannalta ovat teollisuuden kilpailukyky, innovointi ja yrittäjyys.

Globalisaatio ja nousevan talouden maista tuleva kasvava kilpailu merkitsevät sitä, että EU:n pitkän aikavälin taloudellinen hyvinvointi riippuu ensi sijassa unionin teollisuusperustan vahvuudesta eikä niinkään esimerkiksi palvelu- ja pankkisektoreista.

EU:n teollisuus- ja innovointipolitiikan tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä

  • vahvistaa EU:n teollisuusperustaa ja edistää siirtymistä vähähiiliseen talouteen
  • edistää innovointia, jonka avulla voidaan löytää uusia kasvumahdollisuuksia
  • tukea pienyrityksiä ja yrittäjyydelle suotuisien olosuhteiden luomista
  • varmistaa EU:n laajuiset markkinat tuotteille
  • tukea EU:n avaruusalan toimia.

Pk-yritykset ja yrittäjyys

Euroopassa on 23 miljoonaa pientä ja keskisuurta yritystä. Pk-yritysten osuus

  • kaikista yrityksistä on 99 prosenttia
  • työpaikoista on 67 prosenttia
  • luoduista uusista työpaikoista on 85 prosenttia.

EU-politiikan tavoitteena on parantaa liiketoimintaympäristöä, edistää yrittäjyyttä ja työpaikkoja luovaa ilmapiiriä sekä helpottaa pk-yritysten rahoituksensaantia ja pääsyä markkinoille .

Euroopan yrittäjäpotentiaalia ei ole hyödynnetty riittävästi: vaikka tutkimuksen mukaan 38 prosenttia eurooppalaisista ryhtyisi yrittäjäksi, jos se olisi mahdollista, silti vain 10 prosenttia toimii tällä hetkellä itsenäisinä ammatinharjoittajina. EU pyrkii nostamaan tätä osuutta, jotta EU:hun syntyisi uusia työpaikkoja ja talouden perustaa voitaisiin uudistaa.

EU:n laajuiset markkinat tuotteille

EU:n tavoitteena on poistaa jäljellä olevia kaupan esteitä ja välttää uusien esteiden luomista sisämarkkinoilla. Tähän pyritään edistämällä yrityksille suotuisia ja kuluttajaystävällisiä sisämarkkinoita, jotka perustuvat avoimiin, yksinkertaisiin ja johdonmukaisiin sääntöihin ja vaatimuksiin. EU:n sisämarkkinoita on hyödynnettävä alustana, jolta yritykset ja teollisuus voivat ponnistaa menestykseen maailmantaloudessa.

Yritystoiminta

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

Back to top