Euroopa Liit

Ettevõtlus

ELi eesmärk on muuta ELi tööstus ja ettevõtted konkurentsivõimelisemaks ning soodustada töökohtade loomist ja majanduskasvu, luues ettevõtlussõbraliku keskkonna eelkõige väikeettevõtjatele ning töötlevale tööstusele.

Tööstus on majanduse elavdamise võti

Euroopa majanduse elavdamises mängivad põhirolli tööstuse konkurentsivõime, innovatsioon ja ettevõtlus.

Võttes arvesse üleilmastumist ning suurenevat vajadust konkureerida tärkava turumajandusega riikidega, sõltub Euroopa pikaajaline majanduslik jõukus meie tööstusbaasi tugevusest, mitte üksnes teenustest ja pankadest.

Tööstuse ja innovatsiooni seisukohast on ELi eesmärk aastaks 2020:

  • tugevdada Euroopa tööstusbaasi ja edendada üleminekut vähem CO2-heidet tekitavale majandusele;
  • edendada innovatsiooni kui vahendit majanduskasvu uute allikate loomiseks;
  • soodustada väikeettevõtjate tegevust ning edendada ettevõtluskultuuri;
  • tagada kaupadele kogu ELi hõlmav turg;
  • aidata kaasa Euroopa kohalolekule kosmoses.

Väikeettevõtjad ja ettevõtlus

Euroopa 23 miljonit väikeettevõtet (VKEd):

  • moodustavad 99% kõigist ettevõtetest;
  • annavad 67% töökohtadest;
  • loovad 85% kõigist uutest töökohtadest.

ELi poliitika eesmärk on parandada ettevõtluskeskkonda, edendada ettevõtluskliimat ja töökohtade loomist ning tagada väikeettevõtjatele lihtsam juurdepääs rahastamisvõimalustele ja turgudele .

Euroopas on veel kasutamata ettevõtluspotentsiaali. Kuigi 38% eurooplastest sooviks võimalusel olla iseenda tööandjad, on vaid 10% füüsilisest isikust ettevõtjad. EL soovib nende osakaalu suurendada, et luua töökohti ja uuendada ELi tööstusbaasi.

ELi turg kaupadele ja teenustele

ELi eesmärk on kõrvaldada veel eksisteerivad kaubandustõkked ning vältida uute tekkimist, edendades ettevõtlus- ja tarbijasõbralikku ELi turgu, mis põhineb lihtsatel, läbipaistvatel ning ühtlastel eeskirjadel ja standarditel. ELi ühtne turg peaks olema ettevõtjate ja tööstuse hüppelauaks, võimaldades neil maailmamajanduses edukalt tegutseda.

Ettevõtlus

Käsikiri on ajakohastatud november 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”

Back to top