Europæiske Union

Erhvervspolitik

EU vil gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige og sætte gang i beskæftigelsen og den økonomiske vækst ved at sikre et erhvervsvenligt miljø, navnlig for små virksomheder og produktionsbranchen.

Erhvervslivet er nøglen til økonomisk genopretning

Konkurrencedygtighed, innovation og iværksætteri er nøglen til økonomisk genopretning i Europa.

I en tid med globalisering og øget konkurrence fra nye vækstlande vil EU's langsigtede økonomiske velstand afhænge af, at vi har et stærkt industrigrundlag, og ikke kun af vores serviceydelser og banker.

Hvad angår erhvervsliv og innovation, er EU's mål frem til 2020 at:

  • styrke EU's erhvervsgrundlag og lette overgangen til en lavkulstoføkonomi
  • fremme innovation, så der skabes nye grundlag for vækst
  • støtte små virksomheder og fremme en iværksætterkultur
  • sikre et EU-marked for varer
  • støtte EU's rumindustri.

Små virksomheder og iværksætteri

Europas 23 millioner små virksomheder (SMV'er):

  • udgør 99 % af det samlede antal virksomheder
  • tegner sig for 67 % af alle arbejdspladser
  • skaber 85 % af alle nye job

EU's politik skal forbedre erhvervsklimaet, skabe grobund for iværksætteri og jobskabelse og give små virksomheder lettere adgang til finansiering og markeder.

Europa har et uudnyttet potentiale for iværksætteri. Selv om 38 % af alle europæere siger, at de godt kunne tænke sig at blive deres egen chef, er kun 10 % selvstændige. EU vil gerne øge denne procentdel og dermed skabe job og forynge det økonomiske grundlag.

Et EU-marked for varer

EU vil fjerne de tilbageværende handelshindringer og undgå nye hindringer ved at fremme et erhvervs- og forbrugervenligt EU-marked, der bygger på enkle, gennemsigtige og ensartede regler og standarder. EU's indre marked bør være en platform for virksomheder og fremstillingsindustrien, så de kan trives i den globale økonomi.

Erhvervspolitik

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

Back to top