Europeiska Unionen

EU:s utvidgning

Utvidgning är den process som innebär att nya länder ansluter sig till EU. Sedan starten 1957 har EU vuxit från 6 länder till 28.

Sprida välstånd och demokrati

Under de senaste 50 åren har EU hjälpt nya länder till medlemskap och på så sätt främjat ekonomisk tillväxt och demokrati i forna diktaturer.

Förena öst och väst

De sex länder som bildade EU 1957 var Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland.

Sedan 1973 har flera andra västeuropeiska länder gått med i EU.

År 2004 och 2007 blev många tidigare kommunistländer i Central- och Östeuropa EU-medlemmar. År 2013 gick Kroatien med och EU har nu 28 medlemsländer.

Lista över länder och anslutningsår

Vilka länder kan gå med?

I EU-fördraget står att alla europeiska länder kan ansöka om medlemskap om de respekterar EU:s demokratiska värderingar och förbinder sig att främja dem.

Men ett land kan bara bli medlem om det uppfyller alla kriterier för medlemskap:

  • Politiska – det måste ha stabila insitutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
  • Ekonomiska – det måste ha en fungerande marknadsekonomi och förmåga att hantera konkurrenstrycket och marknadskrafterna i EU.
  • Rättsliga – det måste acceptera fastställd EU-lagstiftning och praxis – särskilt målen för den politiska, ekonomiska och monetära unionen.

Hur fungerar det?

Anslutningsprocessen sker i tre steg (som alla nuvarande EU-länder måste godkänna):

  1. Landet erbjuds utsikter till medlemskap.
  2. Landet blir officiell kandidat för medlemskap.
  3. Kandidatlandet inleder formella medlemskapsförhandlingar, där landet ofta genomför reformer för att anta gällande EU-lagstiftning.

När förhandlingarna och reformerna har avslutats på ett tillfredsställande sätt för båda parter blir landet medlem i EU – under förutsättning att alla EU-länder ger sitt godkännande.

Vilka länder står på tur?

Se listan med kandidatländer och potentiella kandidatländer

Publikation

Manuskriptet uppdaterades i juni 2015

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top