Európska únia

Rozširovanie

Rozširovanie je proces, ktorým sa krajiny stávajú členmi EÚ. Od vzniku Únie v roku 1957 sa počet jej členských štátov rozrástol zo 6 na 28.

Šírenie demokracie a prosperity

Rozširovanie Únie počas uplynulých 50 rokov viedlo k podpore hospodárskeho rastu a posilneniu demokratických síl v krajinách, ktoré sa oslobodili od diktátorských režimov.

Zjednotenie Západu a Východu

Zakladajúcimi štátmi EÚ boli v roku 1957 Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko.

Od roku 1973 sa k Únii postupne pripojili takmer všetky západoeurópske štáty.

Po páde komunizmu v roku 1989 sa mnohé socialistické štáty strednej a východnej Európy začali usilovať o členstvo v EÚ. Ich vstup prebehol v dvoch vlnách – v roku 2004 a v roku 2007. V roku 2013 sa 28. členom EÚ stalo Chorvátsko.

Úplný zoznam členských krajín s rokmi pristúpenia

Podmienky členstva

Zmluva o Európskej únii ustanovuje, že žiadosť o členstvo v EÚ môže predložiť ktorákoľvek európska krajina, ktorá rešpektuje demokratické hodnoty EÚ a zaviaže sa ich podporovať.

Každá krajina však musí navyše splniť všetky kritériá členstva:

  • politické – musí mať stabilné inštitúcie, ktoré garantujú demokraciu, právny štát a ľudské práva;
  • ekonomické – musí mať fungujúce trhové hospodárstvo a musí byť schopná čeliť konkurenčnému tlaku a trhovým silám, ktoré pôsobia v rámci EÚ;
  • právne – musí prijať právne predpisy EÚ, judikatúru Súdneho dvora a najmä hlavné ciele politickej, ekonomickej a menovej únie.

Ako to funguje?

Proces má 3 fázy (všetky podliehajú súhlasu všetkých členských štátov):

  1. Krajine sa ponúkne perspektíva členstva (tzv. potenciálna kandidátska krajina).
  2. Krajina sa stane oficiálnym kandidátom na členstvo.
  3. EÚ začne s kandidátskou krajinou formálne rokovania o členstve (prístupové rokovania). Ide o proces, ktorý zvyčajne zahŕňa reformy potrebné na prijatie právnych predpisov EÚ.

Po ukončení prístupových rokovaní a vykonaní súvisiacich reforiem k spokojnosti oboch strán môže krajina pristúpiť k EÚ – opäť iba so súhlasom všetkých členských štátov.

Ktoré krajiny majú šancu vstúpiť do EÚ?

Pozrite si zoznam kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín

Publikácia

Rukopis bol aktualizovaný v júni 2015.

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Back to top