Uniunea Europeană

Extindere

Extinderea este procesul prin care diverse ţări aderă la Uniunea Europeană. De la crearea sa, în 1957, UE s-a extins de la 6 la 28 de ţări.

Drumul către prosperitate şi democraţie

În ultimii 50 de ani, extinderea Uniunii Europene a permis stimularea creşterii economice şi consolidarea forţelor democratice în ţări care au ieşit de sub dictatură.

Estul şi Vestul se unesc

Cele 6 state care au fondat UE în 1957 au fost Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Ţările de Jos.

Câteva alte ţări din Europa de Vest au aderat la UE începând din 1973.

În urma căderii regimurilor sub care se aflau în 1989, multe ţări fost comuniste din Europa Centrală şi de Est au aderat la Uniunea Europeană în 2 valuri succesive, în 2004 şi 2007. Croaţia a devenit, în 2013, a 28-a ţară membră.

Lista completă a statelor membre, împreună cu anul aderării

Cine poate adera la UE?

Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că orice ţară europeană poate depune cererea de aderare dacă respectă valorile democratice ale UE şi se angajează să le promoveze.

Mai exact, o ţară poate deveni membră a UE dacă reuneşte toate criteriile de aderare:

  • politic – trebuie să dispună de instituţii stabile care să garanteze democraţia, statul de drept şi respectarea drepturilor omului
  • economic – trebuie să aibă o economie de piaţă funcţională şi să poată face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei din cadrul Uniunii
  • juridic – trebuie să accepte legislaţia şi practica UE - în special obiectivele majore care ţin de uniunea politică, economică şi monetară.

Cum funcţionează UE?

Procesul are 3 etape (toate trebuie aprobate de statele membre):

  1. ţării în cauză i se oferă perspectiva aderării
  2. ţara în cauză devine oficial candidată la aderare
  3. ţara candidată demarează negocierile oficiale de aderare, proces care implică, în mod normal, reformele necesare adoptării legislaţiei UE în vigoare.

Odată negocierile şi reformele aferente încheiate, ţara poate adera la UE, cu acordul tuturor statelor membre.

Ce ţări ar mai putea adera în viitor?

Consultați lista țărilor candidate și potențial candidate

Publicație

Manuscris actualizat în iunie 2015

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Back to top