Europese Unie

Uitbreiding van de EU

Onder "uitbreiding" verstaan we het proces waarbij nieuwe landen lid worden van de EU. Sinds de oprichting in 1957 is de EU gegroeid van 6 naar 28 landen.

Meer welvaart en democratie

In de afgelopen 50 jaar heeft de uitbreiding van de EU economische groei gestimuleerd en de democratie versterkt in landen die tot voor kort een dictatuur waren.

Een verbond van oost en west

De zes stichtende leden in 1957 waren België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.

Andere West-Europese landen zijn na 1973 lid geworden.

Nadat in 1989 de communistische regimes in Oost-Europa ten val waren gekomen, werden ook landen in Midden- en Oost-Europa lid van de EU, een eerste groep in 2004, een tweede in 2007. In 2013 werd Kroatië het 28e EU-lid.

Complete lijst met landen met jaar van toetreding

Welke landen mogen lid worden?

Volgens het EU-Verdrag kan ieder Europees land het EU-lidmaatschap aanvragen als het de Europese democratische waarden eerbiedigt en toezegt deze te zullen bevorderen.

Maar een land dat wil toetreden, moet ook voldoen aan de toetredingscriteria:

  • politiek: het land moet stabiele instellingen hebben die de democratie, rechtsorde en mensenrechten beschermen
  • economie: het land moet een functionerende markteconomie hebben en kunnen omgaan met de concurrentie en marktwerking binnen de EU
  • wetgeving: het land moet de bestaande EU-wetgeving overnemen, met name de belangrijkste doelstellingen van de politieke, economische en monetaire unie

Hoe werkt het?

De procedure bestaat uit drie stappen (die steeds door alle EU-landen moeten worden goedgekeurd):

  1. Een land wordt het EU-lidmaatschap in het vooruitzicht gesteld
  2. Het land wordt officieel kandidaat voor lidmaatschap
  3. De kandidaat start formele toetredingsonderhandelingen, een proces dat gewoonlijk gepaard gaat met hervormingen om zich aan te passen aan de bestaande EU-wetgeving.

Als de onderhandelingen en hervormingen naar tevredenheid van beide partijen zijn afgerond, kan het land lid worden van de EU. Opnieuw moeten alle EU-landen hiervoor hun goedkeuring geven.

Welke landen zouden er nu lid kunnen worden?

Zie de lijst van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten

Publicatie

Manuscript voltooid in juni 2015

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"

Back to top