Unjoni Ewrope

Tkabbir

It-tkabbir hu l-proċess li permezz tiegħu il-pajjiżi jingħaqdu fl-UE. Mill-ħolqien tagħha fl-1957 'l hawn, l-UE kibret minn 6 pajjiżi għal 28.

Inxerrdu l-prosperità u d-demokrazija

Matul l-aħħar 50 sena, it-twessigħ tas-sħubija tal-UE ppromwova t-tkabbir ekonomiku u saħħaħ il-forzi demokratiċi f'pajjiżi li nħarġu minn dittatorjati.

Għaqda bejn il-Punent u l-Lvant

Is-sitt membri fundaturi tal-UE fl-1957 kienu l-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu u l-Pajjiżi l-Baxxi.

Diversi pajjiżi Ewropej tal-Punent issieħbu wara l-1973.

Wara l-waqgħa tar-reġimi tagħhom fl-1989, bosta pajjiżi eks komunisti mill-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant saru membri tal-UE f'żewġ mewġiet suċċessivi, bejn l-2004 u l-2007. Fl-2013, il-Kroazja saret it-28 pajjiż li ssieħeb.

Lista sħiħa ta’ pajjizi bis-sena li ssieħbu fiha

Min jista' jingħaqad?

It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jiddikjara li kwalunkwe pajjiż Ewropew jista' japplika għas-sħubija jekk jirrispetta l-valuri demokratiċi tal-UE u jimpenja ruħu biex jippromwovihom.

Iżda b'mod speċifiku, pajjiż jista' jingħaqad biss jekk jilħaq il-kriterji kollha tas-sħubija:

  • politiku – għandu jkollu istituzzjonijiet stabbli li jiggarantixxu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem
  • ekonomiku – għandu jkollu ekonomija tas-suq li tiffunzjona u jkun jista' jiffaċċja pressjoni kompetittiva u forzi tas-suq fi ħdan l-UE
  • legali – għandu jaċċetta l-liġi u l-prattika stabbilita tal-UE - speċjalment l-għanijiet politiċi, ekonomiċi u monetarji ewlenin.

Kif jaħdem?

Il-proċess fih 3 stadji (ilkoll suġġett għall-approvazzjoni mill-pajjiżi eżistenti kollha tal-UE):

  1. pajjiż jiġi offrut il-prospett tas-sħubija
  2. il-pajjiż isir kandidat uffiċjali għas-sħubija
  3. il-kandidat jimxi għan-negozjati formali tas-sħubija, proċess li normalment jinvolvi riformi biex jadotta l-liġi stabbilita tal-UE.

Meta n-negozjati u r-riformi li jġibu magħhom jitlestew għas-sodisfazzjon taż-żewġ naħat, il-pajjiż jista' jingħaqad fl-UE – jekk il-pajjiżi kollha tal-UE jaqblu.

Liema pajjiżi jistgħu jingħaqdu dalwaqt?

Ara l-lista ta' pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali

Pubblikazzjoni

Manuskritt aġġornat f'Ġunju 2015

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Back to top