Eiropas Savienība

ES paplašināšanās

Par paplašināšanos sauc procesu, kurā valstis pievienojas ES. Kopš ES dibināšanas 1957. gadā ES dalībvalstu skaits ir palielinājies no 6 līdz 28.

Uzplaukuma un demokrātijas veicināšana

Pēdējo 50 gadu laikā ES paplašināšanās ir sekmējusi ekonomikas izaugsmi un nostiprinājusi demokrātijas varu valstīs, kas atguvās no diktatūras.

Austrumu un Rietumu apvienošanās

1957. gadā sešas ES dibinātājvalstis bija Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija.

Sākot no 1973. gada, tai pievienojās vēl vairākas citas Rietumeiropas valstis.

Pēc komunistiskā režīma sabrukuma 1989. gadā par ES dalībvalstīm kļuva arī daudzas Viduseiropas un Austrumeiropas valstis. Šī paplašināšanās notika divās kārtās: 2004. un 2007. gadā. Horvātija 2013. gadā bija 28. valsts, kas pievienojās ES.

ES dalībvalstu saraksts un to pievienošanās gads

Kas var pievienoties ES?

Līgumā par Eirpas Savienību noteikts, ka ikviena Eiropas valsts var lūgt, lai to uzņem ES, ja tā ievēro ES demokrātiskās vērtības un ir apņēmusies tās veicināt.

Taču valsts var pievienoties ES tikai tad, ja tā izpildījusi visus dalības kritērijus:

  • politiskos — tajā jābūt stabilām institūcijām, kas garantē demokrātiju, likuma varu un cilvēktiesību ievērošanu,
  • ekonomiskos — tajā jābūt darbotiesspējīgai tirgus ekonomikai, un tai jāspēj tikt galā ar Eiropas Savienības tirgū valdošo konkurenci un tirgus apstākļiem,
  • juridiskos — tai jāpārņem ES tiesību aktu kopums un tiesību prakse, īpaši politiskās, ekonomiskās un monetārās savienības galvenie mērķi.

Kā tas notiek?

Pievienošanās process notiek 3 posmos (ja valsts visos posmos saņem līdzšinējo ES dalībvalstu piekrišanu):

  1. valstij piedāvā dalības iespēju,
  2. valsts kļūst par oficiālu ES kandidātvalsti,
  3. kandidātvalsts sāk oficiālas pievienošanās sarunas, kurās parasti izveidojas to reformu aprises, kas jāveic, lai ieviestu ES tiesības.

Kad sarunas un vajadzīgās reformas ir galā un abas puses ir apmierinātas ar to iznākumu, valsts var pievienoties ES — ja tam piekrīt visas pārējās ES dalībvalstis.

Kuras valstis būs nākamās, kas pievienosies?

Skatīt kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu sarakstu

Publication

Manuskripts atjaunināts 2015. gada jūnijā.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”

Back to top