Európai Unió

Bővítés

A bővítés az a folyamat, melynek során új tagországok csatlakoznak az Európai Unióhoz. Az EU 1957. évi megalapítása óta az uniós tagországok száma 6-ról 28-ra emelkedett.

Együtt a jólétért és a demokráciáért

Az elmúlt 50 év folyamán az Európai Unió sorozatos bővítése ösztönzőleg hatott a gazdasági növekedésre és megszilárdította a demokratikus erőket a diktatúrák elnyomásából kiemelkedő országokban.

Amikor Kelet és Nyugat egyesül

Az Európai Uniót 6 ország – Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország – alapította 1957-ben.

1973-tól kezdődően számos más nyugat-európai ország csatlakozott hozzájuk.

Azt követően pedig, hogy 1989-ben összeomlott a kommunista rendszer, sok közép- és kelet-európai ország lépett az uniós országok sorába. Erre két hullámban – 2004-ben és 2007-ben – került sor. 2013-ban Horvátország belépésével az Európai Uniót alkotó országok számra 28-ra nőtt.

Az uniós tagországok és csatlakozásuk éve – teljes lista

Kik csatlakozhatnak?

Az Európai Unióról szóló szerződés kimondja, hogy bármelyik európai ország felvételt kérhet az Európai Unióba, ha tiszteletben tartja az EU demokratikus értékeit, és elkötelezi magát amellett, hogy ezeknek az értékeknek érvényt szerez.

Konkrétabban megfogalmazva a csatlakozni kívánó ország akkor léphet be az Európai Unióba, ha a tagság összes feltételének megfelel, azaz:

  • szilárd, a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletét biztosító intézményrendszert működtet (politikai feltétel);
  • működő piacgazdasággal rendelkezik, és képes arra, hogy megállja a helyét az Unión belül érvényesülő versenyfeltételek és piaci erők közepette (gazdasági feltétel);
  • elfogadja a hatályos uniós jogot és az uniós gyakorlatot – különösen a politikai, gazdasági és monetáris unió legfontosabb célkitűzéseit (jogi feltétel).

Hogyan zajlik le a folyamat?

A bővítés az alábbi 3 szakaszból áll (mindegyik esetében feltételt jelent az összes EU-tagország hozzájárulása):

  1. Az első lépésben az EU kilátásba helyezi a kérdéses ország számára az uniós csatlakozás lehetőségét.
  2. A második szakaszban az ország hivatalos tagjelöltté válik.
  3. A harmadik szakaszban megkezdődnek a hivatalos csatlakozási tárgyalások. Ebben az időszakban a tagjelölt ország rendszerint reformokat hajt végre a hatályos uniós joganyag átvétele céljából.

Azt követően, hogy a tárgyalások és a tárgyalásokkal párhuzamosan végrehajtott reformok mindkét fél megelégedésére lezárulnak, az ország beléphet az Európai Unióba. Itt is feltételt jelent, hogy az ország csatlakozásával mindegyik tagállam egyetértsen.

Mely országok csatlakozhatnak legközelebb?

A tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek felsorolása

Kiadvány

A kézirat frissítve: 2015. június

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.

Back to top