an tAontas Eorpach

Méadú

Tugtar méadú ar an bpróiseas trína dtagann tíortha isteach san AE. Ó bunaíodh in 1957 é, mhéadaigh an AE ó 6 Bhallstát go 28.

Rath is daonlathas a leathadh

Tríd an méadú a tháinig ar an AE cothaíodh fás an gheilleagair agus neartaíodh an daonlathas i dtíortha a bhí ag téarnamh ó dheachtóireacht.

An tOirthear is an tIarthar a aontú

B'iad seo a leanas na comhaltaí a bhunaigh an AE in 1957: an Bheilg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an Ísiltír agus Lucsamburg.

Tháinig roinnt eile tíortha in Iarthar na hEorpa isteach tar éis 1973.

Nuair a leacaigh an córas cumannach a bhí i réim i lár agus in oirthear na hEorpa in 1989, tháinig go leor de na tíortha sin isteach san AE in dhá scata, in 2004 agus in 2007. In 2013, tháing an Chróit isteach mar 28ú Ballstát an aontais.

Liosta iomlán na dtíortha maille lena mbliain aontachais

Cé na tíortha atá in ann teacht isteach?

De réir an Chonartha ar an Aontas Eorpach féadfaidh aon tír Eorpach iarratas a dhéanamh ar bhallraíocht má urramaíonn sí luacha daonlathacha an AE agus má tá sí tiomanta iad a chur chun cinn.

Ach go sonrach, ní féidir le tír teacht isteach san Aontas mura gcomhlíonann sí na critéir bhallraíochta uile:

  • critéir pholaitiúla – ní mór institiúidí cobhsaíocha a bheith aici, a ráthaíonn daonlathas, am smacht reachta agus cearta an duine
  • critéir eacnamaíocha – ní mór geilleagar margaidh atá ag feidhmiú a bheith aici, atá in ann don bhrú iomaíochta agus d'fhórsaí an mhargaidh san AE
  • critéir dhlíthiúla – ní mór di glacadh le dlí agus cleachtas bunaithe an AE – go háirithe mórchuspóirí an aontais pholaitiúil, eacnamaíoch agus airgeadaíochta.

Conas a oibríonn sé?

Trí chéim atá sa phróiseas (iad uile faoi réir fhormheas na dtíortha uile atá san AE cheana féin):

  1. tairgtear ionchas ballraíochta do thír.
  2. déantar iarrthóir oifigiúil ballraíochta den tír
  3. bogann an t-iarrthóir ar aghaidh go caibidlíocht fhoirmiúil bhallraíochta, próiseas ar gnách go ngabhann athchóiríu leis, ionas go bhféadfann an tír is iarrthóir dlí an AE a ghlacadh.

Nuair a chríochnaítear an chaibidlíocht agus na leasuithe a ghabhann léi chun sástachta an dá thaobh, féadfaidh an tír teacht isteach san AE – sin, má aontaíonn Ballstáit uile an AE.

Cé hiad na chéad tíortha eile a thiocfadh isteach?

Féach liostaí na dtíortha is iarrthóirí agus iarrthóirí ionchasacha

Foilseachán

Arna thabhairt cothrom le dáta mí an Mheithimh 2015

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Back to top