Euroopan Unioni

EU:n laajentuminen

EU:n laajentumisella tarkoitetaan prosessia, jossa uudet maat liittyvät EU:n jäseniksi. EU perustettiin vuonna 1957, minkä jälkeen sen jäsenmaiden lukumäärä on kasvanut 6:sta 28:ään.

Tavoitteena taloudellinen hyvinvointi ja demokratia

EU:n laajentuminen on viimeisten viiden vuosikymmenen aikana edistänyt talouskasvua ja vahvistanut demokraattisia voimia diktatuurista vapautuneissa maissa.

Idän ja lännen yhdistäjä

EU:n perustivat vuonna 1957 Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa.

Useat muut Länsi-Euroopan maat ovat tämän jälkeen liittyneet unioniin vuonna 1973 alkaneissa laajentumisissa.

Kommunismin kaaduttua vuonna 1989 useat Keski- ja Itä-Euroopan maat liittyivät EU:n jäseniksi vuosina 2004 ja 2007. Kroatiasta tuli vuonna 2013 EU:n 28. jäsenmaa.

Jäsenmaat ja liittymisvuodet

Jäsenyyskriteerit

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaan jäsenyyttä voi hakea jokainen Euroopan valtio, joka kunnioittaa EU:n demokraattisia arvoja ja sitoutuu edistämään niiden toteutumista.

Valtio voi kuitenkin liittyä EU:hun vain, jos se täyttää kaikki seuraavat jäsenyyskriteerit:

  • poliittiset kriteerit – vakaat instituutiot, jotka takaavat demokratian, oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja ihmisoikeudet
  • taloudelliset kriteerit – toimiva markkinatalous ja edellytykset selviytyä kilpailun ja markkinavoimien paineista EU:ssa
  • oikeudelliset kriteerit – EU:n lainsäädännön ja käytänteiden hyväksyminen ja etenkin poliittisen unionin sekä talous- ja rahaliiton tavoitteiden noudattaminen.

Liittymismenettely

Liittymismenettelyyn kuuluu kolme vaihetta, joiden läpäiseminen edellyttää kaikkien EU:n jäsenmaiden hyväksyntää:

  1. Maalle tarjotaan mahdollisuus EU:n jäsenyyteen.
  2. Maasta tulee jäsenehdokas.
  3. Ehdokasmaan kanssa aloitetaan varsinaiset jäsenyysneuvottelut. Tähän prosessiin kuuluvat yleensä uudistukset, joita EU:n lainsäädännön täytäntöönpaneminen edellyttää ehdokasmaassa.

Kun neuvottelut ja tarvittavat uudistukset on saatu päätökseen kumpaakin osapuolta tyydyttävällä tavalla, ehdokasmaa voi liittyä EU:hun, jos kaikki EU:n jäsenmaat hyväksyvät jäsenyyden.

Jäsenyydestä neuvottelevat maat

Ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat

Julkaisu

Teksti on päivitetty kesäkuussa 2015

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

Back to top