Europæiske Union

Udvidelse

Udvidelse er den proces, hvorved lande kommer med i EU. Siden oprettelsen i 1957 er EU vokset fra 6 medlemslande til 28.

Udbredelse af velstand og demokrati

I de sidste 50 år har udvidelsen af EU bidraget til at fremme den økonomiske vækst og styrke de demokratiske kræfter i lande, der har lagt diktaturet bag sig.

Forening af øst og vest

De 6 lande, som stiftede EU i 1957, var Belgien, Frankrig, Nederlandene, Italien, Luxembourg og Tyskland.

Adskillige andre vesteuropæiske lande tiltrådte efter 1973.

Efter murens fald i 1989 blev mange af de tidligere kommunistiske lande fra Central- og Østeuropa medlemmer af EU ad 2 omgange mellem 2004 og 2007. I 2013 tiltrådte Kroatien som land nr. 28.

Komplet liste over lande og tiltrædelsesår

Hvem kan blive medlem?

Traktaten om Den Europæiske Union fastslår, at ethvert europæisk land kan søge om optagelse i EU, hvis det respekterer EU's demokratiske værdier og forpligter sig til at fremme dem.

Men et land kan kun blive optaget, hvis det opfylder alle tiltrædelseskriterierne:

  • de politiske – det skal have stabile institutioner, der sikrer demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettigheder
  • de økonomiske – det skal have fungerende markedsøkonomi og være i stand til at klare konkurrencen og markedskræfterne i EU
  • de retslige – det skal overholde veletableret EU-lovgivning og retspraksis – særlig de største mål for politisk, økonomisk og monetær union.

Hvordan fungerer det?

Der er 3 faser i processen (der alle skal godkendes af alle eksisterende EU-lande):

  1. Landet gives udsigt til EU-medlemskab.
  2. landet bliver officielt kandidat til medlemsskab
  3. Kandidatlandet kommer videre til tiltrædelsesforhandlingerne, en proces, som normalt omfatter, at landet skal vedtage reformer, der indfører den eksisterende EU-lovgivning.

Når forhandlingerne og de ledsagende reformer er gennemført til begge parters tilfredshed, kan landet tiltræde EU – hvis alle eksisterende EU-lande er enige.

Hvilke lande kan blive de næste medlemmer?

Se listen over kandidatlande og potentielle kandidater

Publikation

Manuskript ajourført i juni 2015

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

Back to top