Европейски съюз

Разширяване

Разширяване

Разширяването е процесът на присъединяване на страни към ЕС. От създаването му през 1957 г. Съюзът се е разраснал от 6 до 28 държави членки.

За повече благоденствие и демокрация

През последните 50 години увеличаването на броя на членовете на ЕС подпомогна икономическия растеж и укрепи демокрацията в страни, в които имаше диктатура.

Обединяване на Изтока и Запада

Държавите, които основават ЕС през 1957 г., са Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия.

Няколко други западноевропейски държави се присъединяват след 1973 г.

След падането на техните режими през 1989 г. много бивши комунистически страни от Централна и Източна Европа стават членове на ЕС в рамките на разширяванията през 2004 г. и 2007 г. През 2013 г. Хърватия е 28-та страна, присъединила се към ЕС.

Пълен списък на страните с годините на тяхното присъединяване

Кой може да се присъедини?

Според Договора за Европейския съюз всяка европейска държава, която уважава демократичните ценности на ЕС и се ангажира да ги насърчава, може да кандидатства за членство в Съюза.

По-конкретно, към ЕС могат да се присъединят само страни, които изпълняват всички условия за членство:

  • политически – да имат стабилни институции, гарантиращи демокрацията, върховенството на закона и човешките права;
  • икономически – да имат функционираща пазарна икономика, както и способност да се справят с конкурентния натиск и пазарните сили, действащи в ЕС;
  • правни – да приемат правото и практиката, установени от ЕС, и по-специално основните цели на политическия, икономическия и паричния съюз.

Как се кандидатства?

Процесът включва 3 етапа (като за всеки от тях се изисква одобрението на всички държави от ЕС):

  1. на държавата се предлага перспектива за членство,
  2. страната става официален кандидат за членство,
  3. страната кандидатка влиза в официални преговори за членство — процес, който обикновено включва реформи за приемане на законодателството на ЕС.

Когато преговорите и съпътстващите ги реформи са завършили удовлетворително и за двете страни, държавата може да се присъедини към ЕС, но само със съгласието на всички страни от ЕС.

Кои са следващите потенциални държави членки?

Вижте списъка със страните кандидатки и потенциални кандидатки

Публикация

Текстът е актуализиран през юни 2015 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Back to top