Uniunea Europeană

Energie

Europa se confruntă cu o cerere tot mai mare de energie, cu prețuri volatile și cu întreruperi în aprovizionarea cu energie. De asemenea, trebuie să reducem impactul sectorului energetic asupra mediului.

Pentru a face față acestor probleme, avem nevoie de o strategie europeană clară în domeniul energiei.

Politica energetică a UE are 3 obiective principale:

Uniunea energiei

Comisia a lansat inițiative în vederea creării unei uniuni europene a energiei. Aceasta le va oferi cetățenilor și întreprinderilor din UE posibilitatea de a avea acces la energie sigură, ecologică și la prețuri abordabile.

Energia va circula liber de la o țară UE la alta. Noile tehnologii, măsurile menite să favorizeze eficiența energetică și modernizarea infrastructurii vor contribui la reducerea facturilor la energie, vor crea noi locuri de muncă și competențe și vor stimula creșterea și exporturile.

Europa va deveni o economie durabilă, ecologică și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Va fi un exemplu în ceea ce privește producția de energie regenerabilă și lupta împotriva încălzirii globale.

De asemenea, uniunea energiei va permite Europei să adopte o poziție unitară cu privire la chestiunile energetice globale.

Uniunea energiei se bazează pe actuala politică energetică a UE, inclusiv pe cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și pe Strategia europeană pentru securitate energetică.

Obiectivele UE privind energia

UE a stabilit o serie de obiective în materie de energie și climă pentru 2020, 2030 și 2050.

Obiective pentru 2020

  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% față de nivelurile din 1990
  • 20% din energie din surse regenerabile
  • creșterea cu 20% a eficienței energetice

Obiective pentru 2030

  • reducerea cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră
  • cel puțin 27% din energia UE va fi obținută din surse regenerabile
  • sporirea eficienței energetice cu 27-30%
  • atingerea unui nivel de interconectare electrică de 15% (mai exact, 15% din energia electrică produsă într-o țară din UE va putea fi transportată către alte state membre)

Obiectivul pentru 2050

Se dorește o reducere cu 80-95% a emisiilor de gaze cu efect de seră, comparativ cu nivelurile din 1990. Foaia de parcurs Perspectiva energetică 2050 arată cum se poate realiza acest lucru.

Care este situația actuală?

UE are șanse mari de a-și îndeplini obiectivele pentru 2020:

  • emisiile de gaze cu efect de seră s-au redus cu 18% în perioada 1990–2012
  • ponderea energiei din surse regenerabile era de 14,11% în 2012, comparativ cu 8,5% în 2005
  • până în 2020, eficiența energetică ar trebui să crească cu 18-19%, adică aproape de obiectivul de 20%. Însă acesta poate fi atins doar dacă toate statele membre adoptă legislația UE necesară.

Aflați mai multe despre politica energetică a UE

Publication

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Back to top