Europese Unie

Energie

De behoefte aan energie in Europa groeit, maar de prijzen fluctueren sterk en de toevoer hapert. Bovendien moeten we de energiesector milieuvriendelijker maken.

De EU heeft daarom behoefte aan een heldere energiestrategie.

Het energiebeleid van de EU richt zich vooral op:

Energie-unie

De Commissie werkt aan een Europese Energie-unie. Die moet zorgen voor gegarandeerde, betaalbare en klimaatvriendelijke energie voor de burgers en bedrijven in de EU.

Energie moet bovendien door de hele EU vrij kunnen circuleren, over de binnengrenzen heen. Door nieuwe technologie, efficiënter omgaan met energie en modernisering van de infrastructuur helpen we de energiekosten te beperken, nieuwe banen en knowhow te creëren, en de groei en export te stimuleren.

Europa moet zich ontwikkelen tot een duurzame, koolstofarme en milieuvriendelijke economie. Het zal het voortouw nemen op het gebied van duurzame energie en klimaatbescherming.

Dankzij de Energie-unie kan Europa ook makkelijker gezamenlijke standpunten innemen over wereldwijde energieproblemen.

De Energie-unie bouwt voort op het huidige EU-energiebeleid, waaronder het energie- en klimaatkader voor 2030 en de Europese strategie voor energiezekerheid.

EU-energiedoelstellingen

De EU heeft energie- en klimaatdoelstellingen geformuleerd voor 2020, 2030 en 2050

Doelstellingen voor 2020:

  • de uitstoot van broeikasgassen met minstens 20% verminderen ten opzichte van 1990
  • 20% van alle energie opwekken op duurzame wijze
  • de energie-efficiëntie met 20% verbeteren

Doelstellingen voor 2030:

  • de uitstoot van broeikasgassen met 40% verminderen
  • minstens 27% van de energie moet duurzaam worden opgewerkt
  • een energie-efficiëntieverbetering met 27-30%
  • 15% elektriciteitsinterconnectie (d.w.z dat 15% van alle in de EU opgewekte elektriciteit naar andere EU-landen kan worden getransporteerd)

Doelstelling voor 2050:

Een vermindering van de broeikasgassenuitstoot met 80-95% ten opzichte van 1990. Het Energiestappenplan 2050 laat zien hoe dit in zijn werk moet gaan.

Hoe staat het ermee?

De EU ligt goed op schema voor de doelstellingen voor 2020:

  • De uitstoot van broeikasgassen is tussen 1990 en 2012 al met 18% gedaald.
  • Het percentage duurzaam opgewekte energie is gegroeid van 8,5% in 2005 tot 14,1% in 2012.
  • Verwacht wordt dat de energie-efficiëntie in 2020 met 18–19% zal zijn gestegen, net iets minder dan de doelstelling dus. Die doelstelling blijft haalbaar als de EU-landen de EU-wetgeving ter zake volledig toepassen.

Meer over het EU-energiebeleid

Publication

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"

Back to top