Unjoni Ewrope

Enerġija

L-Ewropa qed taffaċċja domanda dejjem tikber għall-enerġija, prezzijiet volatili, u interruzzjonijiet tal-provvista. Jeħtiġilna wkoll innaqqsu l-impatt ambjentali tas-settur tal-enerġija.

Biex nindirizzaw dawn il-problemi, għandna bżonn strateġija ċara tal-UE dwar l-enerġija

Għalhekk il-politika tal-enerġija tal-UE għandha 3 għanijiet ewlenin:

L-Unjoni tal-Enerġija

Il-Kummissjoni nediet pjanijiet għal Unjoni tal-Enerġija Ewropea. Din se tiżgura enerġija sigura, affordabbli u favur il-klima għaċ-ċittadini u n-negozji kollha tal-UE.

L-enerġija se tgħaddi b'mod liberu bejn il-fruntieri nazzjonali fl-UE. Teknoloġiji ġodda, miżuri ta' effiċjenza enerġetika u infrastruttura mġedda lkoll se jgħinu fit-tnaqqis tal-kontijiet tad-djar, joħolqu impjiegi u ħiliet ġodda u jistimolaw it-tkabbir ekonomiku u l-esportazzjonijiet.

L-Ewropa se ssir ekonomija sostenibbli, b'livell baxx tal-karbonju u ekoloġika. Se twitti t-triq għall-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-ġlieda kontra t-tisħin globali.

L-Unjoni tal-Enerġija se tgħin ukoll lill-Ewropa titkellem b'vuċi waħda dwar kwistjonijiet tal-enerġija globali.

L-Unjoni tal-Enerġija tibni fuq il-politika eżistenti tal-enerġija tal-UE, inkluż il-Qafas ta' Politika għall-Klima u l-Enerġija għall-2030 u l-Istrateġija għas-Sigurtà tal-Enerġija.

Il-miri tal-UE fil-qasam tal-enerġija

L-UE stabbilixxiet miri għall-enerġija u l-klima għall-2020, l-2030 u l-2050.

Miri għall-2020:

  • Tnaqqis tal-gassijiet b’effett ta' serra b’tal-anqas 20% meta mqabbla mal-livelli tal-1990
  • 20% tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli
  • titjib ta' 20% fl-effiċjenza enerġetika

Miri għall-2030:

  • tnaqqis ta' 40% fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra
  • Tal-anqas 27% tal-enerġija tal-UE minn sorsi rinnovabbli
  • Żieda b'27-30% fl-effiċjenza enerġetika
  • 15% ta' interkonnessjoni tal-elettriku (jiġifieri 15% tal-elettriku ġġenerat fl-UE jista' jiġi trasportat lejn pajjiżi oħra tal-UE)

Mira għall-2050:

Tnaqqis ta' 80-95% fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra meta mqabbla mal-livelli tal-1990. Il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050 juri kif dan jista' jsir.

Kif sejrin l-affarijiet s’issa?

L-UE qiegħda fit-triq it-tajba biex tilħaq il-miri tal-2020:

  • Il-gassijiet b'effett ta' serra naqqsu bi 18% bejn l-1990–2012
  • Is-sehem tas-sorsi rinnovabbli leħaq 14.1% fl-2012, minn 8.5% fl-2005
  • L-effiċjenza enerġetika mistennija tittejjeb bi 18–19% sal-2020. Din hija kemm kemm anqas mill-mira ta’ 20%. Iżda nistgħu nilħqu l-mira jekk il-pajjiżi membri jippromulgaw il-liġijiet tal-UE kollha meħtieġa.

Skopri aktar dwar il-politika tal-enerġija tal-UE.

Publication

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Back to top