Europos Sąjunga

Energetika

Europa turi rasti būdų spręsti energijos paklausos didėjimo, kainų svyravimo ir tiekimo sutrikimų problemas. Taip pat turime mažinti energetikos sektoriaus poveikį aplinkai.

Tam mums reikia aiškios ES energetikos strategijos.

Pagrindiniai ES energetikos politikos tikslai yra trys:

Energetikos sąjunga

Komisija pradėjo Europos energetikos sąjungos planavimo darbus. Taip bus užtikrinta saugi, nebrangi ir klimatui nekenkianti energija ES piliečiams ir įmonėms.

Energijos srautai laisvai tekės per ES valstybių sienas. Naujos technologijos, efektyvaus energijos vartojimo priemonės ir atnaujinta infrastruktūra padės mažinti namų ūkių išlaidas energijai, kurti naujas darbo vietas ir ugdyti įgūdžius bei skatinti augimą ir eksportą.

Europos ekonomikoje bus naudojamos mažo anglies dioksido kiekio technologijos, ji taps tvari ir tausojanti aplinką. Europa pirmaus atsinaujinančiosios energijos gamybos ir kovos su visuotiniu atšilimu srityje.

Be to, sukūrus energetikos sąjungą Europai bus paprasčiau laikytis vieningos pozicijos pasauliniais energetikos klausimais.

Energetikos sąjunga grindžiama esama ES energetikos politika, įskaitant 2030 m. ES energetikos ir klimato politikos strategiją bei Energetinio saugumo strategiją.

ES energetikos tikslai

ES išsikėlė energetikos ir klimato tikslus 2020, 2030 ir 2050 metams.

2020 m. tikslai

  • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 20 %, palyginti su 1990 m.
  • 20 % energijos gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių
  • 20 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą

2030 m. tikslai

  • 40 % sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį
  • Bent 27 % energijos ES gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių
  • 27–30 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą
  • Pasiekti 15 % elektros energijos tinklų sujungimo lygį (t. y. 15 % ES pagamintos elektros turėtų būti galima transportuoti į kitas ES šalis)

2050 m. tikslas

80–95 %, palyginti su 1990 m., sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Energetikos veiksmų plane iki 2050 m. parodoma, kaip galėtume tai padaryti.

Kas nuveikta iki šiol?

ES perspektyvos pasiekti 2020 m. tikslus yra geros:

  • 1990–2012 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinta 18 %;
  • atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalis 2012 m. pasiekė 14,1 %, t. y. padidėjo, palyginti su 8,5 % 2005 m.;
  • tikimasi, kad energijos vartojimo efektyvumas iki 2020 m. padidės 18–19 %. Tai tik šiek tiek mažiau už 20 % tikslą. Tačiau jį galime pasiekti, jeigu valstybės narės priims visus būtinus ES teisės aktus.

Daugiau informacijos apie ES energetikos politiką

Publication

Rankraštis atnaujintas 2014 m. novembris mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

Back to top