Euroopan Unioni

Energia

Euroopan on löydettävä keinoja vastata energian kysynnän kasvuun, hintojen vaihteluun ja toimituskatkoksiin. Lisäksi on tarpeen vähentää energia-alan ympäristövaikutuksia.

Tähän tarvitaan selkeä EU:n energiastrategia.

EU:n energiapolitiikalla on kolme päätavoitetta:

Energiaunioni

Komissio on aloittanut Euroopan energiaunionin suunnittelun. Energiaunioni takaa varman, kohtuuhintaisen ja ilmastomyötäisen energiansaannin EU:n kansalaisille ja yrityksille.

Energiaunionissa energia virtaa vapaasti kansallisten rajojen yli koko EU:ssa. Uudet teknologiat, energiatehokkuustoimenpiteet ja infrastruktuurin uusiminen auttavat vähentämään kotitalouksien energialaskua, luomaan uusia työpaikkoja ja osaamista sekä edistämään kasvua ja vientiä.

Euroopasta tulee kestävä, vähähiilinen ja ympäristöystävällinen talous, joka viitoittaa tietä uusiutuvan energian tuotannossa ja maapallon lämpenemisen torjunnassa.

Energiaunioni myös auttaa Eurooppaa puhumaan yhdellä äänellä maailmanlaajuisissa energiakysymyksissä.

Energiaunioni perustuu EU:n nykyiseen energiapolitiikkaan, johon kuuluvat muun muassa ilmasto- ja energiapuitteet 2030 ja energiavarmuusstrategia.

EU:n energiatavoitteet

EU on asettanut itselleen energia- ja ilmastotavoitteita vuosiksi 2020, 2030 ja 2050.

Tavoitteet vuodelle 2020:

  • vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ainakin 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta
  • nostetaan uusiutuvien energialähteiden osuus 20 prosenttiin energiankulutuksesta
  • parannetaan energiatehokkuutta 20 prosenttia

Tavoitteet vuodelle 2030:

  • vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosenttia
  • nostetaan uusiutuvien energialähteiden osuus vähintään 27 prosenttiin EU:n energiankulutuksesta
  • lisätään energiatehokkuutta 27–30 prosenttia
  • nostetaan sähköverkkojen yhteenliittämisaste 15 prosenttiin (jolloin 15 % EU:ssa tuotetusta sähköstä on siirrettävissä toisiin EU-maihin)

Tavoite vuodelle 2050:

Vähennetään kasvihuonekaasuja 80–95 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 osoittaa, miten tähän voidaan päästä.

Mitä on saatu aikaan tähän mennessä?

EU on edistynyt hyvin vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamisessa:

  • Kasvihuonekaasut ovat vähentyneet 18 prosenttia vuosina 1990–2012.
  • Uusiutuvien energialähteiden osuus nousi 14,1 prosenttiin vuonna 2012 oltuaan 8,5 prosenttia vuonna 2005.
  • Energiatehokkuuden ennakoidaan paranevan 18–19 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tämä jää hieman alle 20 prosentin tavoitteen. Tavoite on kuitenkin mahdollista saavuttaa, jos jäsenmaat panevat täytäntöön kaiken tarvittavan EU-lainsäädännön.

Lue lisää EU:n energiapolitiikasta

Publication

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

Back to top