Evropská unie

Energetika

Evropská unie se v současné době potýká se stoupající poptávkou po energiích, nestabilními cenami a možným přerušením dodávek. Zároveň je třeba snižovat dopad energetického odvětví na životní prostředí.

K řešení těchto problémů potřebujeme mít EU jasnou energetickou strategii.

Energetická politika EU má proto 3 hlavní cíle:

Energetická unie

Komise předložila plán k vytvoření evropské energetické unie. Tím se má občanům a podniků v EU zajistit bezpečná, cenově dostupná energie šetrná ke klimatu.

Energie bude proudit mezi zeměmi EU, aniž by byla omezována státními hranicemi . Nové technologie , energetická účinnost a modernizovaná infrastruktura přispějí ke snížení nákladů pro domácnosti, vytvoření nových pracovních míst a stimulaci vývozu a hospodářského růstu obecně.

Evropské hospodářství bude udržitelné, nízkouhlíkové a ekologického. Bude jedničkou ve využívání obnovitelných zdrojů energie a bude stát v čele boje proti globálnímu oteplování.

Díky energetické unii bude moci EU zaujmout jednotný postoj k otázkám energetiky v celosvětovém měřítku .

Energetická unie staví na stávající energetické politice EU, včetně Rámce pro oblast klimatu a energetiky do roku 2030 a Evropské strategie energetické bezpečnosti .

Cíle EU v oblasti energetiky

Evropská unie si stanovila cíle v oblasti energetiky a oblasti klimatu pro rok 2020, 2030 a 2050.

Cíle pro rok 2020:

  • Snížit emise skleníkových plynů oproti roku 1990 alespoň o 20 %
  • Získávat 20 % energie z obnovitelných zdrojů
  • Zvýšit energetickou účinnost o 20 %

Cíle pro rok 2030:

  • Snížit emise skleníkových plynů o 40 %.
  • Minimálně 27 % energie v EU z obnovitelných zdrojů
  • Zvýšit energetickou účinnost o 27–30 %.
  • Propojit elektrické rozvodné soustavy tak, aby bylo možné 15 % elektřiny vyrobené v EU dopravit do jiných zemí EU.

Cíle pro rok 2050:

Snížit emise skleníkových plynů oproti hodnotám z roku 1990 o 80–95 %. Energetický plán do roku 2050 jasně ukazuje, že je možné těchto cílů dosáhnout.

Čeho jsme v této oblasti doposud dosáhli?

EU je na dobré cestě ke splnění cílů do roku 2020:

  • Emise skleníkových plynů se v období 1990–2012 snížily o 18 %.
  • Podíl energie z obnovitelných zdrojů se zvýšil na 14,1 % (2012), přičemž v roce 2005 činil 8,5 %.
  • Očekává se, že energetická účinnost se do roku 2020 zvýší o 18–19 %. To je pouze nepatrně pod stanoveným cílem 20 %. Cíle však můžeme dosáhnout pouze tehdy, začlení-li členské země veškeré nezbytné právní předpisy EU do své legislativy.

Další informace o energetické politice EU

Publication

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Back to top