Europeiska Unionen

Sysselsättning och socialpolitik

Sysselsättning och socialpolitik

Ansvaret för sysselsättnings- och socialpolitiken ligger främst hos EU-länderna. EU-programmen ska bara stödja och komplettera ländernas insatser.

För att motverka effekterna av den åldrande befolkningen, ska EU:s sysselsättnings- och socialpolitik

 • underlätta övergången från skola till arbete
 • göra det lättare att hitta jobb
 • modernisera de sociala trygghetssystemen
 • göra det lättare att jobba i hela EU
 • minska fattigdomen
 • skydda personer med funktionsnedsättning.

EU:s uppgift är också att

 • samordna och övervaka ländernas åtgärder
 • uppmuntra EU-länderna att utbyta goda lösningar när det gäller social inkludering, fattigdom och pensioner
 • stödja utbildning, kompetensutveckling och entreprenörskap
 • anta lagar om arbetstagares rättigheter, diskriminering på jobbet och samordning av de sociala trygghetssystemen, och se till att lagarna följs.

Sysselsättning

EU-kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att

 • skapa arbetstillfällen
 • minska skillnaderna på arbetsmarknaden
 • främja den ekonomiska konkurrenskraften
 • övervaka sysselsättningspolitiken i EU-länderna.

Arbetstagarnas rättigheter

EU har infört regler om arbetstider, diskriminering på jobbet, arbetsmiljö och ersättning för arbetsskador.

Social trygghet och inkludering

EU främjar social trygghet och inkludering genom att samordna och stödja EU-ländernas systemreformer och investeringar i människor inom bland annat barnomsorg, hälso- och sjukvård, utbildning, tillgänglig infrastruktur och hjälp med att hitta jobb. Det finns också EU-bidrag att söka.

Färdigheter

Vilka färdigheter och kvalifikationer som behövs förändras med tiden. EU har därför tagit olika initiativ för att

 • utveckla de färdigheter som behövs
 • kartlägga tillgången på nödvändiga färdigheter för att förebygga kompetensbrist
 • göra det lättare att få kvalifikationer formellt erkända utomlands, så att man kan bo, studera och arbeta var som helst i Europa.

Bo och arbeta utomlands

EU och medlemsländerna samarbetar för att samordna de sociala trygghetssystemen i EU, så att arbetstagarna kan få pension och sociala förmåner även om de jobbar i olika EU-länder. Eures – det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar – hjälper företag att rekrytera och människor att hitta jobb utomlands.

EU-program

Publication

Faktablad från oktober 2016

Publikationen ingår i serien ”EU OCH” om olika ämnen.

Back to top