Evropska unija

Zaposlovanje in socialne zadeve

Zaposlovanje in socialne zadeve

Politika zaposlovanja in socialna politika sta v nacionalni pristojnosti. Evropska unija s finančnimi sredstvi zgolj podpira in dopolnjuje prizadevanja držav članic.

Ukrepi EU na področju zaposlovanja in socialne politike so z namenom prilagajanja na demografske spremembe usmerjeni v:

 • lajšanje prehoda iz izobraževanja na trg dela,
 • lažje iskanje dela,
 • posodobitev sistemov socialne varnosti,
 • lajšanje gibanja delavcev med državami EU,
 • zmanjševanje revščine,
 • zaščito invalidov.

Evropska unija tudi:

 • usklajuje in spremlja politike držav članic,
 • spodbuja države članice k izmenjavi najboljših praks glede socialnega vključevanja, odprave revščine in pokojninskega sistema,
 • podpira usposabljanje, razvoj spretnosti in podjetništvo,
 • pripravlja predpise o pravicah delavcev, preprečevanju diskriminacije na delovnem mestu in koordinaciji sistemov socialne varnosti ter nadzoruje njihovo izvajanje.

Zaposlovanje

Evropska komisija države EU spodbuja pri:

 • ustvarjanju novih delovnih mest,
 • zmanjševanju razlik na trgu dela,
 • podpiranju gospodarske konkurenčnosti,
 • spremljanju politik zaposlovanja v državah EU.

Pravice delavcev

Zakonodaja EU omejuje število delovnih ur, preprečuje diskriminacijo na delovnem mestu in zagotavlja nadomestilo za poškodbe pri delu.

Socialna varnost in vključevanje

EU spodbuja socialno varnost in vključevanje, in sicer z zagotavljanjem in koordinacijo finančnih sredstev, s katerimi lahko države članice izboljšajo življenjske pogoje prebivalcev (denimo na področju otroškega varstva, zdravstvenega varstva, usposabljanja, dostopnosti infrastrukture, iskanja zaposlitve) in reformirajo sisteme socialne varnosti.

Spretnosti

Ker se na trgu dela s časom spreminjajo zahteve glede potrebnega znanja in kvalifikacij, je EU pripravila pobude, s katerimi želi:

 • spodbuditi pridobivanje želenih spretnosti,
 • upravljati razpoložljivost potrebnega znanja in spretnosti, da prepreči razkorak in neusklajenost med ponudbo in povpraševanjem,
 • olajšati priznavanje pridobljenih kvalifikacij tudi v tujini, kar bo Evropejcem omogočilo življenje, študij in delo povsod po Evropi.

Življenje in delo v tujini

EU in države sodelujejo pri koordinaciji sistemov socialne varnosti v Evropski uniji, tako da prebivalci ne izgubijo pokojninskih in socialnih pravic, tudi če poiščejo novo zaposlitev v drugi državi EU. EURES – mreža evropskih služb za zaposlovanje – evropskim podjetjem pomaga poiskati delojemalce iz drugih držav EU, delavcem pa pomaga poiskati zaposlitev v tujini.

Programi financiranja EU

Publication

Informativni pregled, objavljen oktobra 2016

Ta publikacija je del serije „EU IN“.

Back to top