Uniunea Europeană

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Responsabilitatea pentru politica socială și de ocupare a forței de muncă le revine, în primul rând, administrațiilor naționale. Finanțarea UE sprijină și completează eforturile acestora.

Pentru a contracara efectele îmbătrânirii populației, politica UE privind aspectele sociale și ocuparea forței de muncă este concepută astfel încât:

 • să facă mai ușoară trecerea de pe băncile școlii în câmpul muncii
 • să faciliteze găsirea unui loc de muncă
 • să modernizeze sistemele de securitate socială
 • să faciliteze mobilitatea lucrătorilor pe teritoriul UE
 • să reducă sărăcia
 • să protejeze persoanele cu handicap.

De asemenea, UE:

 • coordonează și monitorizează politicile naționale
 • încurajează statele membre să facă schimb de bune practici cu privire la incluziunea socială, combaterea sărăciei și pensii
 • sprijină formarea profesională, dezvoltarea competențelor și spiritul antreprenorial
 • elaborează acte legislative privind drepturile lucrătorilor, discriminarea la locul de muncă și coordonarea sistemelor de securitate socială și monitorizează punerea în aplicare a acestora.

Ocuparea forței de muncă

Comisia Europeană încurajează guvernele țărilor membre:

 • să creeze locuri de muncă
 • să reducă disparitățile de pe piața forței de muncă
 • să sprijine competitivitatea economică
 • să monitorizeze punerea în aplicare a politicilor vizând ocuparea forței de muncă.

Drepturile lucrătorilor

În prezent, există norme europene care stabilesc limite pentru programul de lucru, combat discriminarea la locul de muncă, prevăd condiții de lucru mai sigure și garantează obținerea de compensații în cazul accidentelor de muncă.

Securitatea socială și incluziunea socială

UE promovează securitatea și incluziunea socială oferind finanțare și coordonând-o, pentru a ajuta statele membre să își reformeze sistemele de securitate socială și să investească în oameni, în domenii precum îngrijirea copiilor, asistența medicală, formarea profesională, infrastructura accesibilă, facilitarea găsirii unui loc de muncă.

Competențe

Deoarece competențele și calificările necesare se schimbă de-a lungul timpului, UE a elaborat o serie de inițiative menite:

 • să dezvolte competențele necesare
 • să gestioneze disponibilitatea competențelor necesare pentru a preveni lacunele și neconcordanțele
 • să faciliteze recunoașterea oficială a calificărilor în străinătate, pentru a le permite cetățenilor să locuiască, să studieze și să muncească în orice țară din UE.

Viața și munca în străinătate

UE și guvernele naționale colaborează pentru a coordona sistemele de securitate socială pe teritoriul Uniunii, astfel încât lucrătorii să-și poată primi în continuare pensiile și prestațiile de securitate socială atunci când își schimbă locurile de muncă și lucrează în diverse țări din UE. EURES, rețeaua serviciilor europene pentru ocuparea forței de muncă, ajută întreprinderile să recruteze persoane din străinătate, iar pe cei aflați în căutarea unui loc de muncă să își găsească de lucru în altă țară.

Programe de finanțare europeană

Publication

Fișă informativă publicată în octombrie 2016

Această publicație face parte din seria „UE ȘI…”

Back to top