Unjoni Ewrope

Impjiegi u affarijiet soċjali

Impjiegi u affarijiet soċjali

Ir-responsabbiltà għall-impjiegi u l-politika soċjali tinsab primarjament f’idejn il-gvernijiet nazzjonali. Il-finanzjament mill-UE jappoġġja u jikkumplementa l-isforzi tagħhom.

Sabiex jiġi bbilanċjat l-impatt tal-anzjanità demografika, il-politika tal-impjiegi u soċjali tal-UE hi mfassla biex:

 • titħaffef it-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol
 • ikun aktar faċli biex jinstab impjieg
 • timmodernizza s-sistemi tas-sigurtà soċjali
 • tagħmilha eħfef għall-ħaddiema biex jiċċaqilqu b'mod ħieles fl-UE
 • ittaffi l-faqar
 • tipproteġi l-persuni b’diżabilitajiet

L-UE wkoll:

 • tikkoordina u timmonitorja l-politiki nazzjonali
 • tħeġġeġ lill-pajjiżi membri biex jaqsmu l-aħjar prattiki dwar l-inklużjoni soċjali, il-faqar u l-pensjonijiet
 • tappoġġja t-taħriġ, l-iżvilupp tal-ħiliet u l-intraprenditorija
 • tagħmel liġijiet dwar id-drittijiet tal-ħaddiema, id-diskriminazzjoni fil-post tax-xogħol u l-koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali, u timmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom.

Impjiegi

Il-Kummissjoni Ewropea tinkuraġġixxi lill-gvernijiet nazzjonali tal-UE biex:

 • joħolqu opportunitajiet ta’ xogħol
 • inaqqsu d-diskrepanzi fis-suq tax-xogħol
 • jappoġġjaw il-kompetittività ekonomika
 • jimmonitorjaw il-politiki tal-impjiegi mal-pajjiżi tal-UE

Drittijiet tal-ħaddiema

Attwalment jeżistu liġijiet tal-UE li jillimitaw is-sigħat tax-xogħol, jittrattaw id-diskriminazzjoni fil-post tax-xogħol, jagħmlu l-kundizzjonijiet tax-xogħol aktar sikuri u jiżguraw li l-impjegati jirċievu kumpens għal korrimenti fuq ix-xogħol.

Protezzjoni u inklużjoni soċjali

L-UE tippromwovi s-sigurtà soċjali u l-inklużjoni billi tipprovdi u tikkoordina l-finanzjament biex tgħin lill-pajjiżi membri jinvestu fin-nies — f'oqsma bħall-kura tat-tfal, il-kura tas-saħħa, it-taħriġ, l-infrastruttura aċċessibbli, l-għajnuna biex jinstab xogħol – u biex jiġu riformati s-sistemi tas-sigurtà soċjali.

Ħiliet

Minħabba li maż-żmien jinbidlu l-ħiliet u l-kwalifiki meħtieġa, l-UE żviluppat sett ta’ inizjattivi biex:

 • jiġu żviluppati l-ħiliet meħtieġa
 • tiġi mmaniġġjata d-disponibilità ta’ ħiliet meħtieġa sabiex ma jitħallux il-lakuni u t-tlaqqigħ ħażin
 • ikun eħfef li jiġu rikonoxxuti formalment il-kwalifiki barra l-pajjiż, li wieħed ikun jista' jgħix, jistudja u jaħdem kullimkien fl-Ewropa.

Għejxien u xogħol barra l-pajjiż

L-UE u l-gvernijiet nazzjonali qed jaħdmu flimkien biex jikkoordinaw l-iskemi tas-sigurtà soċjali fl-UE kollha sabiex il-ħaddiema jkomplu jirċievu l-pensjonijiet u l-benefiċċji tas-sigurtà soċjali tagħhom meta jibdlu xogħlijiet u jaħdmu f'pajjiżi differenti tal-UE. EURES — in-netwerk tas-servizzi Ewropej tal-impjiegi — jagħmilha eħfef għall-kumpaniji li jimpjegaw persuni minn barra l-pajjiż u għal persuni li jaħdmu barra pajjiżhom.

Programmi ta' fondi tal-UE

Publication

Skeda informattiva ppubblikata f'Ottubru 2016

Din il-pubblikazzjoni tagħmel parti mis-serje "L-UE U".

Back to top