Európai Unió

Foglalkoztatás és szociális ügyek

Foglalkoztatás és szociális ügyek

A foglalkoztatás- és szociálpolitika területéért elsősorban a tagállami kormányok felelősek. Az EU uniós forrásokkal támogatja és egészíti ki a tagországok e téren hozott intézkedéseit.

Annak érdekében, hogy ellensúlyozza az Európában kirajzolódó demográfiai trendnek, nevezetesen a népesség elöregedésének a társadalomra és a gazdaságra gyakorolt hatásait, az uniós foglalkoztatás- és szociálpolitika célja az, hogy:

 • segítsen a fiataloknak átlépni a tanulás világából a munka világába;
 • megkönnyítse az álláskeresőknek, hogy munkát találjanak;
 • korszerűsítse a szociális biztonsági rendszereket;
 • megkönnyítse az álláskeresőknek, hogy az EU más tagállamaiban vállaljanak munkát;
 • enyhítse a szegénységet;
 • gondoskodjon a fogyatékkal élő emberek védelméről, jogaik érvényesítéséről.

Az EU emellett:

 • összehangolja a tagállami szakpolitikákat, és figyelemmel kíséri a megvalósításukat;
 • ösztönzi, hogy a tagállamok megosszák egymással a szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem, valamint a nyugdíjellátás terén bevált módszereket;
 • támogatja a képzést, a készségek fejlesztését és a vállalkozó szellem térnyerését;
 • jogszabályokat alkot a munkavállalói jogok területén, valamint a tagállamok szociális biztonsági rendszereinek koordinálása és a munkahelyi diszkrimináció felszámolása érdekében, és nyomon követi ezeknek a jogszabályoknak a végrehajtását.

Foglalkoztatás

Az Európai Bizottság arra ösztönzi az EU-tagállamok kormányait, hogy:

 • hozzanak hathatós munkahelyteremtő intézkedéseket;
 • csökkentsék az egyenlőtlenséget a munkaerőpiacon;
 • segítsék elő, hogy a gazdaság minél versenyképesebb legyen;
 • kísérjék figyelemmel a többi uniós ország foglalkoztatáspolitikai intézkedéseit.

A munkavállalók jogai

Az EU napjainkra uniós szintű jogszabályokat léptetett életbe, hogy korlátozza a munkaórák számát, biztonságosabbá tegye a munkakörülményeket, fellépjen a munkahelyi diszkrimináció ellen és biztosítsa, hogy a munkahelyükön balesetet szenvedő dolgozók kártérítésben részesüljenek.

Szociális biztonság és társadalmi befogadás

A szociális biztonság és a társadalmi befogadás előmozdítása érdekében az EU pénzügyileg támogatja a tagállamok azon erőfeszítéseit, amelyek egyrészt az emberek jövőjébe történő befektetést célozzák olyan területeken, mint például az oktatás és képzés, a gyermekgondozás, az egészségügy, a hozzáférhető infrastruktúra, valamint az álláshoz jutás támogatása, másrészt a szociális biztonsági rendszereik megreformálására irányulnak. Az EU emellett fontos szerepet tölt be ennek a finanszírozásnak a koordinálásában is.

Készségek

Mivel az elhelyezkedéshez szükséges készségek és képesítések folyamatosan változnak, az EU intézkedéscsomagot dolgozott ki annak érdekében, hogy:

 • elősegítse a munkaerőpiacon való érvényesüléshez szükséges készségek elsajátítását;
 • gondoskodjon a készségigények és a készségkínálat közötti összhangról az uniós munkaerőpiacokon;
 • megkönnyítse a képesítések hivatalos elismerését külföldön, hogy az uniós polgárok az EU területén bárhol letelepedhessenek, munkát vállalhassanak, illetve tanulmányokat folytathassanak.

Letelepedés és munkavállalás külföldön

Az EU és az uniós országok közösen a tagállami szociális biztonsági rendszerek összehangolására törekednek annak érdekében, hogy a munkavállalók akkor is megkapják nyugdíjukat és szociális biztonsági ellátásaikat, ha munkahelyet változtatnak, és egy másik uniós országban dolgoznak tovább. Az EURES – az európai foglalkoztatási szolgálatok hálózata – megkönnyíti, hogy a vállalkozások külföldről toborozzanak munkaerőt, az álláskeresők pedig az EU más tagországaiban találjanak maguknak munkát.

Uniós finanszírozási programok

Publication

Tájékoztató (közzététel időpontja: 2016. október)

Ez a kiadvány az Európai Bizottság „AZ EU ÉS” sorozatának része.

Back to top