Europska unija

Zapošljavanje i socijalna pitanja

Zapošljavanje i socijalna pitanja

Za zapošljavanje i socijalnu politiku u prvom su redu nadležne nacionalne vlade. Financijskim sredstvima EU-a podupiru se i nadopunjuju njihovi napori.

Kako bi se ublažio učinak starenja stanovništva, cilj je politike zapošljavanja i socijalne politike EU-a:

 • lakši prijelaz iz škole na posao
 • lakši pronalazak posla
 • osuvremenjenje sustava socijalne sigurnosti
 • veća mobilnost radnika u EU-u
 • smanjenje siromaštva
 • zaštita osoba s invaliditetom.

Osim toga EU:

 • koordinira i prati nacionalne politike
 • potiče države članice na razmjenu dobre prakse u području uključenosti, siromaštva i mirovina
 • potiče osposobljavanje, razvoj vještina i poduzetništvo
 • donosi propise o pravima radnika, diskriminaciji na radnom mjestu i koordinaciji nacionalnih sustava socijalne sigurnosti te nadzire njihovu provedbu.

Zapošljavanje

Europska komisija potiče nacionalne vlade EU-a na:

 • otvaranje radnih mjesta
 • smanjenje nejednakosti na tržištu rada
 • podupiranje gospodarske konkurentnosti
 • praćenje politika zapošljavanja u državama EU-a.

Prava radnika

Doneseni su europski propisi kojima se regulira trajanje radnog vremena, suzbija diskriminacija na radnom mjestu, radni uvjeti čine sigurnijima i predviđaju naknade za ozljede na radu.

Socijalna sigurnost i uključenost

EU promiče socijalnu sigurnost i uključenost osiguranjem i koordiniranjem financiranja za potporu državama članicama u ulaganju u ljude (u područjima kao što su skrb za djecu, zdravstvena skrb, osposobljavanje, javno dostupna infrastruktura, pomoć pri pronalasku posla) i reformi njihovih sustava socijalne sigurnosti.

Vještine

Budući da se potrebne vještine i kvalifikacije mijenjaju tijekom vremena, EU je razvio skup inicijativa za:

 • razvoj potrebnih vještina
 • upravljanje dostupnošću potrebnih vještina kako bi se spriječio njihov manjak i nepodudarnost između ponude i potražnje
 • lakše formalno priznavanje kvalifikacija u inozemstvu kako bi se omogućio život, studiranje i rad bilo gdje u Europi.

Život i rad u inozemstvu

EU i nacionalne vlade zajedno koordiniraju sustave socijalne sigurnosti na cijelom području EU-a kako bi se radnicima omogućilo primanje mirovina i naknada socijalne sigurnosti prilikom promjene radnog mjesta i zaposlenja u drugoj državi EU-a. Mreža europskih službi za zapošljavanje EURES olakšava poslodavcima zapošljavanje radnika iz inozemstva, a radnicima pronalazak posla u inozemstvu.

EU-ovi programi financiranja

Zapošljavanje i socijalna pitanja

Informativni članak objavljen u listopadu 2016.

This publication is part of the 'THE EU AND' series

Back to top