Europæiske Union

Beskæftigelse og sociale anliggender

Beskæftigelse og sociale anliggender

Beskæftigelses- og socialpolitikken er overvejende EU-landenes ansvar. Deres arbejde støttes og suppleres med EU-finansiering.

For at afbøde konsekvenserne af en aldrende befolkning skal EU's beskæftigelses- og socialpolitik:

 • lette overgangen fra skole til arbejdsplads
 • gøre det lettere at finde job
 • modernisering af socialsikringsordninger
 • gøre det lettere for arbejdstagere at bevæge sit frit i EU
 • mindske fattigdommen
 • beskytte folk med et handicap

Hvad EU også gør:

 • koordinerer og overvåger nationale politikker
 • opmuntrer EU-landene til at udveksle bedste praksis for social inklusion, fattigdom og pensioner
 • understøtter kurser, kompetenceudvikling og iværksætteri
 • vedtager love om arbejdstageres rettigheder, forskelsbehandling på arbejdspladsen og koordinering af socialsikringsordninger og overvåger derudover gennemførelsen af dem.

Beskæftigelse

EU-Kommissionen opfordrer EU-landenes regeringer til at:

 • skabe jobmuligheder
 • mindske ulighederne på arbejdsmarkedet
 • støtte den økonomiske konkurrenceevne
 • overvåge EU-landenes beskæftigelsespolitik.

Arbejdstageres rettigheder

Nu er der EU-regler, der begrænser arbejdstiden, bekæmper diskrimination på arbejdspladsen, giver sikrere arbejdsforhold og garanterer, at arbejdstagere får erstatning ved arbejdsskader.

Socialsikringsrettigheder og inklusion

EU arbejder for social sikkerhed og inklusion ved at koordinere og stille finansiering til rådighed, der hjælper EU-landene med at investere i mennesker – f.eks. inden for børnepasning, sundhed, kurser, tilgængelig infrastruktur, jobsøgning – og med at reformere deres socialsystemer.

Kvalifikationer

De nødvendige kvalifikationer forandrer sig med tiden, og EU har derfor udviklet en række initiativer, der skal:

 • udvikle de nødvendige kvalifikationer
 • styre udbuddet af nødvendige kvalifikationer, så der ikke opstår mangler eller skævheder
 • gøre det lettere at få kvalifikationer formelt godkendt i udlandet, så man kan bo, studere og arbejde overalt i Europa.

At bo og arbejde i udlandet

EU og de enkelte lande arbejder sammen om at koordinere sociale sikringssystemer i EU, så arbejdstagerne fortsat modtager pension og sociale ydelser, når de skifter job og arbejder i forskellige EU-lande. EURES – netværket af europæiske arbejdsformidlinger – gør det enklere for virksomheder at ansætte folk fra udlandet og for folk at arbejde i udlandet.

EU's finansieringsprogrammer

Publication

Faktablad offentliggjort i oktober 2016

Denne publikation indgår i serien "EU OG".

Back to top