Evropská unie

Zaměstnanost a sociální věci

Zaměstnanost a sociální věci

Odpovědnost za politiku zaměstnanosti a sociální politiku nesou v prvé řadě vlády členských států. Jejich úsilí podporuje a doplňuje financování ze strany EU.

Protože je potřeba vyrovnat se s dopadem stárnutí obyvatelstva, je politika EU v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí koncipována s cílem:

 • usnadnit přechod ze školy do zaměstnání
 • usnadnit hledání zaměstnání
 • modernizovat systémy sociálního zabezpečení
 • usnadnit pracovníkům volný pohyb v rámci EU
 • zmírnit chudobu
 • chránit postižené osoby

EU rovněž:

 • koordinuje a monitoruje politiky členských států
 • podporuje členské státy ve sdílení osvědčených postupů v oblasti sociálního začleňování, chudoby a důchodového zabezpečení
 • podporuje odbornou přípravu, rozvoj dovedností a podnikání
 • vytváří právní předpisy týkající se práv pracovníků, diskriminace na pracovišti a koordinace systémů sociálního zabezpečení a sleduje jejich provádění

Zaměstnanost

Evropská komise povzbuzuje vlády jednotlivých členských států, aby:

 • podněcovaly vznik pracovních příležitostí
 • snižovaly nerovnováhu mezi trhy práce
 • podporovaly ekonomickou konkurenceschopnost
 • monitorovaly politiku zaměstnanosti

Práva pracovníků

Došlo k přijetí právních předpisů s celounijní platností, které upravují maximální délku pracovní doby, potírají diskriminaci na pracovišti, zaručují vyšší bezpečnost práce i odškodnění pracovníků v případě pracovního úrazu.

Sociální zabezpečení a sociální začleňování

V oblastech sociálního zabezpečení a začleňování Unie koordinuje aktivity členských států a poskytuje jim finanční prostředky na podporu projektů sociálních investic, které pomáhají lidem, např. v oblasti vzdělávání, péče o děti, zdravotní péče, odborné přípravy, pomoci při hledání práce a návratu do pracovního prostředí. Také členské státy podporuje v reformách jejich systémů.

Dovednosti

Jaké dovednosti a kvalifikace jsou na trhu potřeba, se v průběhu času mění. EU proto vytvořila soubor iniciativ, které mají:

 • vést k získání potřebných dovedností
 • řídit dostupnost zdrojů s potřebnými dovednostmi a kvalifikací, aby se zabránilo jejich nedostatku a mezerám v jejich nabídce
 • usnadnit oficiální uznávání kvalifikací v jiných zemích, aby bylo možné pobývat, studovat a pracovat v kterémkoli státě EU.

Pobyt a práce v zahraničí

EU a vlády jednotlivých členských států pracují na koordinaci systémů sociálního zabezpečení v celé EU, aby pracovníci mohli pobírat důchody sociální příspěvky v případě, že změní zaměstnání a začnou pracovat v jiné zemi EU. EURES – díky této síti evropských služeb zaměstnanosti podniky snáze hledají pracovníky ze zahraničí a zájemci o práci zase pracovní místa v zahraničí.

Financování z programů EU

Publication

Informační přehled zveřejněný v říjnu 2016

Tato publikace je součástí edice „ EU a…“.

Back to top