Uniunea Europeană

Educație, formare și tineret

Educație, formare și tineret

Statele membre ale UE sunt responsabile de propriile sisteme de educație și formare profesională, însă UE le ajută să stabilească obiective comune și să facă schimb de bune practici.

Noul program Erasmus+ își propune să reducă șomajul în rândul tinerilor, ajutându-i să-și amelioreze competențele și șansele de angajare.

Oportunități pentru tineri

Strategia UE pentru tineret promovează egalitatea de șanse în domeniul educației și al integrării profesionale și îi încurajează pe tineri să joace un rol activ în societate.

Programul Erasmus+ pentru educație, formare, tineret și sport

  • Buget total: 14,7 miliarde EUR (cu 40 % mai mult față de perioada precedentă de finanțare, care s-a încheiat în 2013).
  • Va ajuta peste 4 milioane de oameni, majoritatea dintre ei tineri, să studieze, să se formeze, să câștige experiență profesională sau să desfășoare activități de voluntariat în străinătate.
  • De asemenea, va ajuta peste 125 000 de organizații să colaboreze cu omologii din alte țări pentru a inova și moderniza metodele de predare și de organizare a activităților pentru tineret.

Modelul de CV Europass

Europass este un set de documente cu ajutorul cărora candidații la un post își pot prezenta competențele și calificările într-un format european standard. Astfel, angajatorii pot înțelege calificările acordate în alte țări, iar cei aflați în căutarea unui loc de muncă pot candida pentru posturi din străinătate.

Calificări - comparabilitate și recunoaștere

Cadrul european al calificărilor facilitează comparațiile între diferite calificări naționale, făcând o paralelă între anumite examene și niveluri de învățământ și un cadru de referință comun. Este conceput pentru a-i ajuta pe cetățenii europeni să studieze și să lucreze în străinătate.

Educație și formare profesională

Procesul Copenhaga facilitează cooperarea dintre țările europene (inclusiv toate statele membre ale UE), sindicate și angajatori, în vederea îmbunătățirii programelor de studii și formare profesională. Printre rezultatele acestei cooperări se numără Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională și Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională, care îi sprijină pe cei care lucrează sau studiază în străinătate.

Învățământ superior

Procesul de la Bologna și Spațiul european al învățământului superior au scopul de a facilita trecerea de la un sistem de educație dintr-o țară a UE la un sistem din altă țară, prin promovarea recunoașterii reciproce a perioadelor de studiu, a calificărilor comparabile și a unor standarde uniforme de calitate.

Inovare și antreprenoriat

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

Principala misiune a EIT este de a ajuta universitățile, centrele de cercetare și întreprinderile de top din Europa să coopereze pentru a răspunde unor provocări sociale majore.

Cercetare - Programul Marie Skłodowska-Curie

Programul Marie Skłodowska-Curie sprijină cariera și formarea cercetătorilor din toate domeniile științifice, mai ales prin facilitarea unor perioade de studiu sau muncă în alte țări și sectoare.

Publicație

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Back to top