Europese Unie

Onderwijs, opleiding en jeugdzaken

Onderwijs, opleiding en jeugdzaken

De EU-landen zijn verantwoordelijk voor hun eigen onderwijs- en opleidingsbeleid, maar de EU steunt hen bij het vaststellen van gemeenschappelijke doelstellingen en het uitwisselen van goede werkwijzen.

Het programma Erasmus+ pakt jeugdwerkloosheid aan door de vaardigheden en inzetbaarheid van jongeren te verbeteren.

Mogelijkheden voor jongeren

De EU-jongerenstrategie stimuleert gelijke kansen voor jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en stimuleert hen een actieve rol in de maatschappij te spelen.

Erasmus+: onderwijs, opleiding, jeugd en sport

  • Totale begroting: 14,7 miljard euro (40% meer dan in de vorige periode, die tot eind 2013 liep)
  • Doelgroep: meer dan 4 miljoen mensen, vooral jongeren, die aan een studie, opleiding, werkervaring of vrijwilligerswerk in het buitenland geholpen worden.
  • Daarnaast krijgen ruim 125.000 organisaties hulp om samen met partners in het buitenland het onderwijs en jongerenwerk te moderniseren.

Europass: een standaard-cv

Europass is een reeks documenten waarmee mensen makkelijk hun vaardigheden en kwalificaties kunnen beschrijven in een Europees standaardformaat. Zo kunnen werkgevers buitenlandse kwalificaties gemakkelijker begrijpen en kunnen werkzoekenden gemakkelijker over de grens solliciteren.

Kwalificaties: vergelijkbaarheid en erkenning

Het Europees kwalificatiekader maakt het makkelijker om uiteenlopende nationale diploma's te vergelijken door de examens en opleidingsniveaus te koppelen aan een gemeenschappelijk referentiekader. Hierdoor kunnen Europeanen gemakkelijker in het buitenland studeren en werken

Beroepsonderwijs en -opleiding

Via het proces van Kopenhagen werken Europese landen (inclusief alle EU-landen), vakbonden en werkgevers samen aan de verbetering van het beroepsonderwijs en beroepsopleidingen. Dit heeft al geleid tot het Europees systeem van studiepuntenoverdracht (ECTS) en de Europese kwaliteitsborging, handige systemen voor wie in het buitenland wil gaan werken of studeren.

Hoger onderwijs

Het Bologna-proces en de Europese ruimte voor hoger onderwijs versoepelen de overstap naar onderwijs in een ander EU-land door de wederzijdse erkenning van studieperiodes, vergelijkbare kwalificaties en uniforme kwaliteitsnormen.

Innovatie en ondernemerschap

Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

De kerntaak van het EIT is het verenigen van Europa's beste onderwijsinstellingen, onderzoekscentra en bedrijven zodat die zich kunnen wijden aan de grootste maatschappelijke uitdagingen.

Onderzoek: Marie Skłodowska-Curieprogramma

Het Marie Skłodowska-Curieprogramma stimuleert de carrièremogelijkheden en opleiding van onderzoekers in alle wetenschappelijke disciplines, vooral door hen te helpen ook in andere landen en sectoren ervaring op te doen.

Publication

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"

Back to top