Unjoni Ewrope

Edukazzjoni, taħriġ u żgħażagħ

Edukazzjoni, taħriġ u żgħażagħ

Il-pajjiżi tal-UE huma responsabbli għas-sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ tagħhom stess, iżda l-UE tgħinhom biex jiffissaw miri konġunti u jaqsmu l-aħjar prattiki bejniethom.

Il-programm il-ġdid Erasmus+ hu mfassal biex jittratta l-qgħad fost iż-żgħażagħ billi jtejjeb il-ħiliet u l-impjegabilità taż-żgħażagħ.

Opportunitajiet għaż-żgħażagħ

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ tippromwovi opportunitajiet indaqs għaż-żgħażagħ fl-edukazzjoni u fl-impjiegi u tħeġġiġhom biex ikollhom rwol attiv fis-soċjetà.

Il-programm Erasmus+ – edukazzjoni, taħriġ taż-żgħażagħ u sport

  • Baġit totali - €14.7 bn (40% aktar mill-perjodu ta' finanzjament preċedenti, li spiċċa fl-2013)
  • Se jgħin iktar minn 4 miljun persuna, (ħafna minnhom żgħażagħ) biex jistudjaw, jitħarrġu, jiksbu esperjenza tax-xogħol jew iwettqu volontarjat barra pajjiżhom
  • Il-programm se jgħin ukoll aktar minn 125,000 organizzazzjoni biex jaħdmu ma' pari f'pajjiżi oħrajn biex jinnovaw u jimmodernizzaw il-prattiki tat-tagħlim u tal-ħidma taż-żgħażagħ.

Europass – CV standard

Europass huwa sett ta' dokumenti li jgħinu lin-nies jippreżentaw il-ħiliet u l-kwalifiki tagħhom f'format standard mal-Ewropa kollha. Dan jippermetti lil dawk li jħaddmu biex jifhmu l-kwalifiki barranin u jgħinu lill-ħaddiema japplikaw għal xogħol barra minn pajjiżhom.

Kwalifiki – il-komparabbiltà u r-rikonoxximent

Il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki jagħmilha aktar faċli li jitqabblu kwalifiki nazzjonali differenti billi l-eżamijiet u l-livelli edukattivi jiġu llinkjati ma' qafas komuni ta' referenza. Hu mfassal biex jgħin lill-Ewropej jistudjaw u jaħdmu barra minn pajjiżhom.

L-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali

Permezz tal-Proċess ta' Kopenħagen il-pajjiżi Ewropej (inklużi l-pajjiżi kollha tal-UE), it-trejdunjins u min iħaddem jikkooperaw biex itejbu t-taħriġ u l-edukazzjoni vokazzjonali. Riżultat wieħed ta' dan hija s-sistema Ewropea tal-krediti u n-netwerk tal-assigurazzjoni tal-kwalità li jgħinu lill-persuni sabiex jaħdmu u jistudjaw barra minn pajjiżhom.

L-edukazzjoni għolja

Il-Proċess ta' Bologna u l-Qasam tal-Edukazzjoni Għolja Ewropea għandhom l-għan li jagħmluha iktar faċli li wieħed jiċċaqlaq bejn sistemi tal-edukazzjoni fl-Ewropa billi jippromwovu r-rikonoxximent reċiproku ta' perjodi ta' studju, kwalifiki komparabbli u standards uniformi tal-kwalità.

L-innovazzjoni u l-intraprenditorija

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknologija (EIT)

Il-mandat tal-EIT huwa li jiġbor flimkien l-aqwa istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja Ewropej, ċentri tar-riċerka u negozji biex jiffukaw fuq l-akbar sfidi soċjali.

Riċerka – Programm Marie Skłodowska-Curie

L-iskema Marie Skłodowska-Curie tappoġġja l-iżvilupp tal-karriera u t-taħriġ għar-riċerkaturi fid-dixxiplini xjentifiċi kollha, speċjalment billi tgħinhom jistudjaw u jaħdmu f'pajjiżi u setturi differenti.

Pubblikazzjoni

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Back to top